معجزه قرآن......... Miracle of Quran
اعجاز ریاضی قرآن
پروفایل مدیر
قلب سلیم با تحقیق در اعجاز ریاضی قرآن دریافتم که اعجاز قرآن بر مبنای عدد 19، بازی و ریاضی و عددسازی نیست ****بلکه موارد غیر قابل انکاری از اعجاز ریاضی وجود دارند و مواردی مانند حروف مقطعه، تحدی، ضمانت الهی بر حفظ قرآن و اشاره به 19 در سورة مدثر(راز نهفته) کلیدهایی برای تحقیق بیشتر در این اعجاز هستند*****باشد که بدون دلیل و بیّنة، اعجاز و پیامهای آن را رد نکنیم. إن شاء الله. مهدی سلیمی؛ دارنده مدرک تحصیلی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی با درجه عالی از دانشگاه فردوسی مشهد.

طرح ریاضی ***بسم الله الرحمن الرحیم***

این طرح ریاضی مافوق توانایی بشر بر اساس تعداد کلمات، حروف و مقدار عددی حروفی است که چهار کلمه "بسم الله الرحمن الرحیم" را می سازند . اطلاعات لازم برای بررسی این سیستم در جدول مقابل جمع آوری شده است که می توانیم اصول زیر را بر مبنای عدد ۱۹ به دست آوریم
ادامه مطلب

قالب ریاضی نماز
  • با توجه به این که رکعات و قالب نماز در قرآن نیامده،آیا اعجاز ریاضی قرآن شامل نماز هم می شود؟
  • ادامه مطلب
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸ :: ٩:٢٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : قلب سلیم

بسم الله الرحمن الرحیم
والشفع والوتر : سوگند به زوج وبه فرد
جدول زیر بخش دیگری از اعجاز ریاضی قرآن مجید را نشان می دهد؛ به این صورت که اگر شماره ی هر سوره از 114 سوره ی قرآن را با تعداد آیات آن جمع کنیم به مجموعه ای از اعداد دست می یابیم که در اعداد به دست آمده علاوه بر این نکته که تعداد اعداد زوج و تعداد اعداد فرد مساوی هم و برابر 57 (19*3)می باشد رابطه ی بسیار جالب و شگفتی هست و آن این که؛ مجموع 57 عدد زوج 6236 می شود مساوی مجموع شماره آیات و مجموع 57 عدد فرد نیز 6555 می باشد مساوی مجموع شماره سوره ها !!!! 
اگر چه با کم وزیاد نمودن برخی اعداد می توانیم به مقادیر فوق دست یابیم و نیز با کم و زیاد کردن تعداد آیات به مقدار 2، 4، 6،... در 57 سوره ای که مجموع شماره سوره و آیه عدد زوج شده است باز به تساوی تعداد آیات و مجموع اعداد زوج می رسیم لیکن مطلب فوق نکته ی بسیار شگفت آوری است که هرگز نمی توان آن را به حساب اتفاق گذاشت!
بنابر مطلب فوق اگر مطابق فرض 127 آیه داشتن سوره ی 9 عمل کنیم باز هم رابطه ی مذکور برقرار است به این صورت که مجموع اعداد زوج 6234 می شود که مساوی مجموع شماره آیات (6234) می شود، مجموع اعداد فرد نیز 6555 می باشد که مساوی مجموع شماره سوره ها است اما گفتیم که این قاعده در 57 سوره ی +دار (اعداد زوج) کلی است یعنی اگر از تعداد آیات هر کدام از این سوره ها 2تا کم کنیم باز هم همان رابطه برقرار است. اکنون سؤال این است که آیا فقط با تکیه بر جدول فوق با رابطه ی ذکر شده ترجیحی وجود دارد که سوره ی 9 را 127 آیه بدانیم نه 129 آیه وهمچنین نخواهیم به جای سوره ی 9 از سوره ی دیگری 2 آیه کم کنیم؟ 

 8=(7+1)، 288=(286+2)، 203=(200+3)، 180=(176+4)، 125=(120+5)، 171=(165+6)، 213=(206+7)، 83=(75+8)، 136=(127+9)، 119=(109+10)، 134=(123+11)، 123=(111+12)، 56=(43+13)، 66=(52+14)، 114=(99+15)، 144=(128+16)، 128=(111+17)، 128=(110+18)، 117=(98+19)، 155=(135+20)، 133=(112+21)، 100=(78+22)، 141=(118+23)، 88=(64+24)، 102=(77+25)، 253=(227+26)، 120=(93+27)، 116=(88+28)، 98=(69+29)، 90=(60+30)، 65=(34+31)، 62=(30+32)، 106=(73+33)، 88=(54+34)، 80=(45+35)، 119=(83+36)، 219=(182+37)، 126=(88+38)، 114=(75+39)، 125=(85+40)، 95=(54+41)، 95=(53+42)، 132=(89+43)، 103=(59+44)، 82=(37+45)، 81=(35+46)، 85=(38+47)، 77=(29+48)، 67=(18+49)، 95=(45+50)، 111=(60+51)، 101=(49+52)، 115=(62+53)، 109=(55+54)، 133=(78+55)، 152=(96+56)، 86=(29+57)، 80=(22+58)، 83=(24+59)، 73=(13+60)، 75=(14+61)، 73=(11+62)، 74=(11+63)، 82=(18+64)، 77=(12+65)، 78=(12+66)، 97=(30+67)، 120=(52+68)، 121=(52+69)، 114=(44+70)، 99=(28+71)، 100=(28+72)، 93=(20+73)، 130=(56+74)، 115=(40+75)، 107=(31+76)، 127=(50+77)، 118=(40+78)، 125=(46+79)، 122=(42+80)، 110=(29+81)، 101=(19+82)، 119=(36+83)، 109=(25+84)، 107=(22+85)، 103=(17+86)، 106=(19+87)، 114=(26+88)، 119=(30+89)، 110=(20+90)، 106=(15+91)، 113=(21+92)، 104=(11+93)، 102=(8+94)، 103=(8+95)، 115=(19+96)، 102=(5+97)، 106=(8+98)، 107=(8+99)، 111=(11+100)، 112=(11+101)، 110=(8+102)، 106=(3+103)، 113=(9+104)، 110=(5+105)، 110=(4+106)، 114=(7+107)، 111=(3+108)، 115=(6+109)، 113=(3+110)، 116=(5+111)، 116=(4+112)، 118=(5+113)، 120=(6+114)


من فعلا به یک ترجیح دست یافته ام و آن به این شرح است:
اگر تعداد آیات سوره ی 9 ، 127 باشد از 114 عدد زوج و فرد دقیقا 19 عدد بیشتر از 127 وجود دارد و 95 عدد مساوی و کمتر از 127 در صورتی که نه تنها اگر این سوره را 129 آیه حساب کنیم چنین رابطه ای نیست بلکه با بررسی انجام شده در هیچ یک از سوره های دیگر نیز در صورت کم کردن 2 آیه چنین رابطه یا مشابه آن که اعداد کمتر یا بیشتر مضربی از 19 باشد وجود نداشت!!! آیا این مورد دلیل هست؟

آیا واقعاً در 89:3، و(6) الشفع(481) و(6) الوتر(637)، منظور از والشفع، همین 6234 و منظور از والوتر، همین 6555 است؟

 نظر شما در مورد مطلب زیر چیست؟

...×19=3 6 481 6234 6 637 6555 89، 1267×19=24073=3+6 481+6234+6 637+6555+89موضوع مطلب : زوج وفرد
راز نهفته
  • 6. 741مین آیه از آخر قرآن آیه ی 74:1 (یأیها المدثر؛ ای راز نهفته!) است و ضمنا 741=19*39. راز عدد 19 در آیات این سوره آشکار شده است.

  • ادامه مطلب
عین سین قاف
  • یکی از دوستان می گفت که استادشان چنین گفته اند که: در آیه 1 و 2 سوره کهف اشکالی رخ داده است به این صورت که کلمه "قیما" که در ابتدای آیه 2 آمده اگر در آیه 1 بعد از کلمه "الکتاب" می آمد از لحاظ معنا بهتر می شد و از لحاظ لفظ هم مشکلی به وجود نمی آمد!
  • ادامه مطلب
RSS Feed

جاوا اسكریپت

 
 
تمامی حقوق محفوظ است