معجزه قرآن......... Miracle of Quran
اعجاز ریاضی قرآن
پروفایل مدیر
قلب سلیم با تحقیق در اعجاز ریاضی قرآن دریافتم که اعجاز قرآن بر مبنای عدد 19، بازی و ریاضی و عددسازی نیست ****بلکه موارد غیر قابل انکاری از اعجاز ریاضی وجود دارند و مواردی مانند حروف مقطعه، تحدی، ضمانت الهی بر حفظ قرآن و اشاره به 19 در سورة مدثر(راز نهفته) کلیدهایی برای تحقیق بیشتر در این اعجاز هستند*****باشد که بدون دلیل و بیّنة، اعجاز و پیامهای آن را رد نکنیم. إن شاء الله. مهدی سلیمی؛ دارنده مدرک تحصیلی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی با درجه عالی از دانشگاه فردوسی مشهد.

طرح ریاضی ***بسم الله الرحمن الرحیم***

این طرح ریاضی مافوق توانایی بشر بر اساس تعداد کلمات، حروف و مقدار عددی حروفی است که چهار کلمه "بسم الله الرحمن الرحیم" را می سازند . اطلاعات لازم برای بررسی این سیستم در جدول مقابل جمع آوری شده است که می توانیم اصول زیر را بر مبنای عدد ۱۹ به دست آوریم
ادامه مطلب

قالب ریاضی نماز
  • با توجه به این که رکعات و قالب نماز در قرآن نیامده،آیا اعجاز ریاضی قرآن شامل نماز هم می شود؟
  • ادامه مطلب
دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢ :: ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ::  نويسنده : قلب سلیم

به نام الله

یک پژوهشگر معتقد است که در آیه ی 76 سوره ی انعام اسم کاشف سیاره ی دنباله دار هالی آمده است:


فَلَمَّا جَنَّ عَلَیه الَّیلُ رَءا کَوْکَبًا قَالَ هَذَا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِینَ (الأنعام/76)

 پس چون شب بر او پرده افکند ستاره‏ای دید گفت این پروردگار من است و آنگاه چون غروب کرد گفت غروب‏کنندگان را دوست ندارم.

هالی از کنار هم گذاشتن بعضی حروف عبارت « علیـه الیـل» که به رنگ قرمز نوشته شده , بدست می آید و شماره ی آیه (76) نشانگر دوره حرکت انتقالی آن به دور خورشید است .

با تشکر از یکی از دوستان که مرا به وبلاگ خود راهنمایی نمودند و مطلب فوق را در آنجا مطالعه نمودم(http://www.pond.blogfa.com/post-16نکات دیگری را نیز در تایید این مطلب تحقیق نمودم که در ذیل می آید:


1- عدد 76 (که شماره ی آیه و زمان حرکت انتقالی سیاره ی هالی است) مضرب 19 است و 19 مبنای ریاضی قرآن است.

2- ابجد (مقدار عددی) کلمه ی "هالی" در صورتی که حرف "ل" را تکرار کنیم (چنان که در املای انگلیسی آن (Holly Star) و نیز در کلمه ی "الَیل" مکرر و مشدد آمده) برابر 76 می باشد.

3- در این آیه صحبت از یک سیاره (کوکبا) شده است. کوکب به معنی سیاره است و هالی نیز یک سیاره است.

4- حرف "ل" در آیات شماره دار سوره ی انعام (یعنی بدون احتساب "بسم الله الرحمن الرحیم" به تعداد 1444 بار آمده که مضربی از 76 و 19 است (1444=76×19).

 ضمنا عدد 1444 دو بار مضرب 19 است = 19×19×4 .

 

... ادامه دارد إن شاء الله. والحمد لله.موضوع مطلب : سیاره ی هالی / مضرب 19 / اعجاز علمی قرآن / اعجاز عددی قرآن
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: ٤:۳۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : قلب سلیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه: حروف مقطعه که شامل ۱۴ حرف از حروف الفباست در 14 شکل متفاوت(غیرتکراری) و در ابتدای 29 سوره از قرآن آمده است که با جمع این اعداد (14+29+14) به عدد ۵۷(۱۹*۳) مى رسیم. ضمنا فقط در 19 سوره از 29 سوره؛ حرف یا حروف مقطعه آیه ی شماره 1 را مستقلا تشکیل می دهند. در حقیقت چنان که بعضی موارد را در ادامه خواهیم دید حروف مقطعه بیانگر نظم ریاضی قرآن بر مبنای عدد 19 است؛ نظم ریاضی شگفت انگیزی که مشابه آن در کلام مخلوق هرگز یافت نمی شود! خالق عالم قادر مطلقی که جهان را با نظم ریاضی آفریده است کتاب و کلام خود را نیز چنین قرار داده تا هرگز مخلوق را و کلام مخلوق را در کنار او و کنار حکم او قرار ندهیم.

اکنون مواردی از ارتباط حروف مقطعه را با عدد 19 بررسی می کنیم:

۱- حرف مقطعه "ق" در دو سوره 50 و 42 به کار رفته؛ تعداد حرف قاف در این دو سوره، 114(19*6) است. ضمنا تعداد این حرف در این دو سوره مساوی است یعنی در هر سوره, 57 (19*3) بار آمده است.  چه بسا حرف "ق" نماینده قرآن است زیرا مجموع تعداد دفعات تکرار آن در دو سوره اى که دارای حرف مقطعه "ق" هستند، برابر تعداد سوره هاى قرآن است. علاوه بر این در سوره 50 بعد از "ق" وصف مجید برای قرآن به کار رفته ("ق والقرءان المجید") که مقدار عددی کلمه "مجید" 57 است. برای مشاهده بقیه موارد به مطلب "اعجاز حرف ق" در وبلاگ مراجعه فرمایید.

 

2-عبارت « عسق» در آیه ی دوم سوره ی شوریبه کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره 209 مرتبه استکه مضربی است از عدد نوزده :19*11 .

  

3- حرف مقطعه "ص" در سوره هاى ۷، ۱۹و ۳۸ به کار رفته که مجموع تعداد دفعات تکرار این حرف در این سه سوره برابر ۱۵۲=19× ۸ مى باشد.  برای مشاهده بقیه موارد به مطلب "کلمه ی "بسطه" واعجازشگفت انگیز عددی قرآن" در وبلاگ مراجعه فرمایید: http://alzekr.persianblog.ir/post/73/

 

4- سوره ۳۶ با حروف مقطعه "یس" شروع شده است و مجموع دفعات تکرار هاى این دو حرف در این سوره برابر ۲۸۵=۱۹×۱۵ است.

 

 5- سوره ۱۹ با پنج حرف مقطعه شروع مى شود یعنى "ک، ه، ى، ع، ص" و کل تعداد دفعات تکرار این پنج حرف در این سوره هم برابر ۷۹۸=۱۹×۴۲ است.

 

6-عبارت « حم » در 7 سوره غافر، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیهو احقاف تکرار شده است. مجموع تکرار این دو حرف در این هفت سوره برابر با 2147 استکه مضربی از نوزده می باشد: 19*113 . برای مشاهده ی دیگر موارد اعجاز "حم" به اینجا مراجعه شود: http://alzekr.persianblog.ir/post/124/

 

7- حرف مقطعه "نون" که فقط در ابتدای سوره قلم آمده وباید به همین صورت نوشته شود نه به صورت "ن"، به تعداد 133(19*7) بار در این سوره تکرار شده. علت این که این حرف به صورت "نون" صحیح است علاوه بر این که ظاهرا نسخه ای مربوط به قرن اول آن را تایید می کند تاییدات ریاضی بسیاری بر این مطلب هست مثل این که:

7-1- به تعداد 133 (19*7) آیه وجود دارد که با سه حرف "نون" خاتمه می یابند. مثل آیه ی 2:4 (... وبالأخرة هم یوقـنون). 133مین آیه (آخرین آیه) از این مجموعه آیات, از آخر قرآن نیز 133مین آیه است(... فلهم اجر غیر ممنون 95:6).

 7-2- به تعداد 228 (19*12=114*2) آیه هست که در آنها "نون" وجود دارد چه در آخر آیه یا غیر آخر مثل 2:3 (الذین یؤمـنون ...) ومثل همین آیه ی 68:1 (نون والقلم وما یسطرون)

 7-3- عبارت "نون" دارای دو حرف ن و یک حرف و می باشد تعداد آیاتی که دارای دو حرف ن و یک حرف و می باشند برابر است با 228 = 19*12 = 114*2 و قرآن 114 سوره و 2 حرف مقطعه ن دارد. مثل 56:13 (ثلة مـن الأولیـن)

 7-4- در سوره 68 بعد از "نون" به القلم سوگند یاد شده اکنون ببینیم همه آیات دارای حروف القلم (یعنی: ا ل ق م) وعبارت "نون" چه تعداد است؟ می بینیم که برابر است با 152 آیه = 19*8 !! مثل 69:41 (ومـا هو بقول شاعر قـلیلا مـا تؤمـنون)

 7-5- در کلمه ی "نون" حرف نون 2 برابر حرف واو است؛ خیلی عجیب است که تعداد 228 (19*12) آیه نیز دارای 2 نون و 1 واو هستند مثل 111:2 اکنون آیاتی را ببینیم که تعداد نون 4 و تعداد واو 2 باشد در این حالت 133 آیه داریم (19*7) مثل 89:15

 7-6- تعداد 133 (19*7) آیه هست که در آنها تعداد "ن" و تعداد کلمه الله مساوی است (مثل 1:1 و 98:2 که یک ن و یک کلمه الله دارد یا مثل 4:100 که چهار "ن" وچهار کلمه ی "الله" دارد)

... آری قدرت خداوند بی نهایت است! سراسر قرآن 19 است!(علیها تسعه عشر 74:30)! این که در کلمه ی "نون" دو حرف مقطعه "ن" همراه با یک حرف غیر مقطعه "و" به کار رفته می تواند نقش مهمی را در ارتباط با حروف مقطعه و غیر مقطعه (کل حروف) و در حفاظت از کل قرآن ایفا کند که چه بسا به این خاطر خداوند می فرماید "نون والقلم و ما یسطرون" یعنی قرآن؛ قلمی برای نوشتن دارد که همان حروف نون است. ارزش عددی ن 50 وبنابراین ارزش عددی دو حرف ن مساوی 100 است که مساوی مقدار عددی حرف مقطعه ق (نماینده قرآن) است. در 19 آیه اولی قرآن (1:1 تا 2:12)، تعداد 57 (19*3) حرف "ن" و در نوزده آیه آخری (114:6 تا 111:2) تعداد 19 حرف "ن" داریم. برای مشاهده بقیه موارد در مورد این حرف مقطعه به پُستهای مربوط به حرف نون در همین وبلاگ مراجعه فرمایید.

 

8- سوره های ۲ ، ۳، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ با حروف مقطعه "ا، ل، م" شروع شده اند و مجموع تعداد تکرار هاى این حروف در این سوره ها عبارت است از 19874=19×1046.

 

9- سوره هاى ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ با حروف مقطعه "ا، ل، ر" آغاز شده اند و تعداد تکرارهاى این حروف در این سوره ها عبارت است از 9481=19×499.

 

10- سوره ۱۳ با چهار حرف مقطعه "ا، ل، م، ر" شروع شده است و داراى ۱۴۸۲=۱۹×۷۸ دفعه تکرار از این حروف است.

 

11- سوره ۷ با حروف مقطعه "ا، ل، م، ص" آغاز شده است وتعداد تکرارهاى این حروف در این سوره 5301=19×279است.  در مورد شمارش تعداد حرف الف (ا) لازم است مطابق رسم الخط صحیح (مثلا رسم الخط عثمان طه) عمل شود. رجوع شود به: http://submission.org/miracle.html

 

12و 13و 14- طه ، طس ، طسم : این پارافهاى قرآنى در سوره هایى یافت میشوند که معجزاتى بسیار قوى، و غیر عادى در آن سوره ها شرح داده شده است وبعید نیست که اعجاز عددی پیچیده تری در این حروف وجود داشته باشد آن چه فعلا می دانیم این است که مجموع این حروف در سوره های مربوط (20، 26، 27، 28 و حرف "ه" در سوره 19)  برابر است با ۱۷۶۷ = 19*93 .موضوع مطلب : حروف مقطعه / مضرب 19 / پاراف های قرآنی / اعجاز عددی قرآن
راز نهفته
  • 6. 741مین آیه از آخر قرآن آیه ی 74:1 (یأیها المدثر؛ ای راز نهفته!) است و ضمنا 741=19*39. راز عدد 19 در آیات این سوره آشکار شده است.

  • ادامه مطلب
عین سین قاف
  • یکی از دوستان می گفت که استادشان چنین گفته اند که: در آیه 1 و 2 سوره کهف اشکالی رخ داده است به این صورت که کلمه "قیما" که در ابتدای آیه 2 آمده اگر در آیه 1 بعد از کلمه "الکتاب" می آمد از لحاظ معنا بهتر می شد و از لحاظ لفظ هم مشکلی به وجود نمی آمد!
  • ادامه مطلب
RSS Feed

جاوا اسكریپت

 
 
تمامی حقوق محفوظ است