اعوذ بالله من الشیطن الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

حرف مقطعه نون یکی از عجیب ترین حروف مقطعه قرآنی است که خدای مهربان آن را در قرآن بکار برده است. این حرف خواص عجیبی دارد که در این مقاله به آن پرداخته می شود .  این حرف در سوره 68 (القلم) ذکر شده است. تعداد این حرف در سوره القلم 133 عدد است. 133 خود مضربی از نوزده است (133(19*7)) . نون ارتباط عجیبی با عدد چهارده دارد.  تعداد حروف مقطعه چهارده عدد است. این حرف آخرین و چهاردهمین حرف مقطعه است. جالب تر این است که بدانیم حرف نون در سیستم ابجد چهاردهمین حرف است.

( ا – ب – ج – د – ه – و – ز – ح – ط – ی – ک – ل – م – ن )

 در ضمن آیه اول سوره القلم که حرف مقطعه نون در آن ذکر شده است دارای چهارده حرف مقطعه است. اولین آیه ای هم که بر پیامبر محمد نازل شد (96:1) نیز دارای چهارده حرف مقطعه است. حرف مقطعه نون در سوره 68 (6+8=14)  ذکر شده است. در قرآنهای چاپ فعلی حرف مقطعه نون به صورت زیر نوشته شده است:

 ن و القلم و ما یسطرون

 اما معجزه ریاضی قرآن به ما ثابت میکند که حرف مقطعه نون باید به صورت زیر نوشته شود و این طراحی خدای یکتاست. در تایید این مطلب نکات فراوانی وجود دارد.

 نون والقلم وما  یسطرون

 در این حالت حرف واو جزو حروف مقطعه نیست بلکه فقط دو تا حرف "ن" جزو حروف مقطعه اند. این شکل از حروف مقطعه فقط مختص نون است و همین شکل معجزات عجیب و غریبی دارد  ، که آدم را بهت زده می کند. در طول تاریخ کاتبین قرآن  در نوشتن حرف مقطعه نون دچار اشتباه شدند و آن را به حالت تکحرفی تغییر دادند.


ادامه مطلب ...