نون والقلم وما یسطرون

حرف "ن" یکی از حروف مقطعه مهم است که در آیه 68:1 ذکر شده است. جالب است که خدای مهربان بعد از حرف "ن" به قلم اشاره می‌کند و این خود نشان میدهد که حرف نون نوشتار و رسم الخط قرآن را تایید میکند و به جمع آوری قرآن اشاره دارد. نکته مهم در مورد این حرف مقطعه آن است که باید آن را به صورت "نون" نوشت نه به صورت "ن" که این مطلب علاوه بر تایید تاریخی ، تاییدات ریاضی دارد که در ادامه معلوم خواهد شد:

ردیف

توضیحات

حاصل

ضرب

1

تعداد حرف "ن" در سوره 68

133

19*7

2

آیاتی که با سه حرف "نون" خاتمه می یابند

133

19*7

3

آیاتی که در آنها دو تا "ن" بغل هم قرار دارد: ننـ ، نن

133 

19*7

4

آیاتی که در آنها تعداد حرف ن و تعداد کلمه الله مساوی است

133 

19*7

5

مقدار عددی حروفی که آیات ردیف2 با آن شروع می شود: ا ب ت ث ر ف ق ک  ل م ن ه و ی

1444

4*19*19

6

مقدار عددی حروفی که آیات ردیف3 با آن شروع می شود: ی ،و ،ه ،م ،ل ،ق ،ف ،ع،س ،ر ،ذ ،ث ،ت ،ب  ا

2204

19*116

7

تعداد کلمه الله در 133 آیه ای که در آن دو تا "ن" کنار هم قرار دارد

76

19*4

8

تعداد آیات زوج از 133 آیه ای که دارای دو ن کنار هم (ننـ) هستند

تعداد آیات فرد از 133 آیه ای که دارای دو ن کنار هم (ننـ) هستند

76

 

57

19*4

 

19*3

9

تعداد آیاتی که در آنها دو تا "ن" بغل هم (با فاصله و بی فاصله) وجود دارد

361

19*19

10

کلمه "نون" دارای دو حرف ن و یک حرف و می باشد تعداد آیاتی که دارای دو حرف نون(ن) و یک حرف واو می باشند برابر است با 228 = 19*12 = 114*2 و قرآن 114 سوره و 2 حرف مقطعه ن دارد.

228

19*12

11

تعداد کلمه "الله" در آیاتی که (10 آیه) در هر یک از آنها 19 حرف ن وجود دارد

19

19*1

12

تعداد آیاتی که هم "نون" (نه حرف ن) و هم کلمه الله در آنها هست

95

19*5

13

در آیه 21:88 کلمه ننجی با یک حرف "ن" نوشته شده است و حرف دیگر بالای کلمه قرار گرفته است. و اگر این‌طور نبود بعضی از روابط قبل به هم میخورد. تعداد حروف این آیه 38 است.

 38

 19*2

14

مقدار ابجد آیه 21:88

2983

19*157

15

اگر دو مقدار ٢٩٨٣ و ٣٨ را جمع کنیم می شود ٣٠٢١ یعنی ١٩*١۵٩ و ١۵٩ یعنی؛١۵:٩ که می فرماید:

[15:9]  انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون :  مسلما، ما این تذکر را نازل کرده ایم و مسلما، آن را حفظ خواهیم کرد.*

 

 

16

فقط سه ایه هست که هم "نون" و هم "ننـ" دارند:48:12 ، 6:109 و 7:27 اگر شماره سوره و آیه را جمع کنیم

209

19*11

17

تعداد حرف ن را در این سه آیه

38

19*2

18

آیه ی 68:1 دارای "نون" می باشد؛ تعداد آیاتی که در آنها "نون" وجود دارد چه در آخر آیه یا غیر آن

228

19*12

19

جمع شماره سوره و آیه ها در سوره 68 که دارای "نون" هستند

152 

19*8

 توضیح بعضی از موارد مذکور به علاوه موارد دیگری در پُست http://alzekr.persianblog.ir/post/87/  آمده است. در ادامه مطلب نیز موارد دیگری وجود دارد.

برای بررسی موارد فوق و مواردی که در ادامه مطلب آمده است می توانید با دانلود نرم افزار قرآنی  openquran از :http://openquran.codeplex.com/ استفاده نمایید.در این نرم افزار هر متنی را که بخواهید میتوانید اضافه کنید و با فشار دادن کلید f1 در قسمت جستجو از فرمولهای جستجو در این نرم افزار راهنمایی بگیرید.


ادامه مطلب ...