نمونه هایی از اعجاز ریاضی قرآن از ابتدای قرآن:


1- می دانیم که اولین آیه ی قرآن "بسم الله الرحمن الرحیم" 19 حرف است و در دو مورد دارای شماره است:1:1 و 27:30؛ از ابتدای قرآن تا 27:30 تعداد 874(19*46) آیه هست که همه حروف "بسم الله الرحمن الرحیم" در آنها آمده!(در نرم افزار openQuran از این فرمول در قسمت جستجو استفاده کنید: needAll(ب,س,م,ا,ل,ه,ر,ح,ن,ی); )

2- از ابتدای قرآن تا "بسم الله الرحمن الرحیم" در 27:30 تعداد 3211(19*169) آیه وجود دارد(با احتساب بسمله). موارد دیگر در مورد بسم الله الرحمن الرحیم در پُست 56 آمده است.


3- نام اولین سورة قرآن "الفاتحة" است(سورة کلیدتعداد حروف نام این سوره در همین سوره 57 (19*3) است.

4- حرف مقطعة قاف نماد قرآن و نوزدهمین حرف در حساب ابجد است؛ همچنین نوزدهمین قاف در آیه ی 19 سوره ی بقره آمده است.


5-اولین 19 حرف ابجد عبارت است از:  ا    ب   ج    د   ه   و   ز  ح    ط    ی    ک    ل    م    ن    س    ع    ف   ص   ق ؛ در کل قرآن تنها 19 آیه وجود دارد که همه حروف فوق و کلمه الله را دارد.(در نرم افزار openQuran این فرمول را در قسمت جستجو قرار دهید: needAll(ا,ب,ج,د,ه,و,ز,ح,ط,ی,ک,ل,م,ن,س,ع,ف,ص,ق); سپس آیاتی را انتخاب کنید که کلمة الله دارند.)

 

6- حرف مقطعة "نون" قلم قرآن است؛ در 19 آیه ی اول قرآن 57 (19*3) حرف نون وجود دارد.

7- از ابتدای قرآن تا 19:19 تعداد 13699 (19*721) حرف "ن" وجود دارد.

8- تعداد حروف 19 آیه ی شماره دار اول قرآن 619 است. (این عدد 114مین عدد اول است. همچنین قرآن 114 سوره دارد و 114=6*19). (در نرم افزار openQuran این آیات را انتخاب کنید و کلیک راست نموده گزینه Gemetrical Value را انتخاب فرمایید)


9- در 66 آیه ی شماره دار اول قرآن 19 بار نام "الله" به کار رفته است. (66 مقدار عددی کلمه ی "الله" است)

10- در 66 سوره اول قرآن به تعداد 2640 بار نام خدا (الله) تکرار شده است 
و 2640= 40*66 می باشد.

11- اولین آیه ی شماره ی 19 ، آیه ی 19 سوره ی البقره است که اولین آیه از
 114 آیه ای است که همه ی 14 حرف مقطعه را دارد. جمع شماره سوره و آیه
نیز در این 114 آیه 9702
است که برابر 14*693 است؛
خارق العاده است که 693 ابجد 14 حرف مقطعه است!!!)
12- تنها 19 آیه مقطعه دار شماره 1 قرآن , حروف مقطعه اش تشکیل آیات مستقل می دهند.

13- آیه ی 23 سوره ی البقرة اولین آیه ی تحدی است؛ به نظر می رسد
تحدی قرآن بیش از هر چیز از جنبه ی ریاضی آن است؛
خداوند در این آیه نفرمود: "مثله" یا "مثلها" بلکه فرمود: "من مثله" که مقدار
عددی آن 665=19*35) است همچنین این آیه 30مین آیه ی شماره دار قرآن
است و عدد 19 نیز در آیه ی 30 آمده (سوره ی مدثر). موارد دیگر مربوط به
عدد 30 در اینجا: http://alzekr.persianblog.ir/post/69/
 

 14- اولین عدد یک(واحد) در آیة 61 سورة البقرة است و 61 عدد اول است. ضمنا مقدار عددی کلمة "واحد" نیز که از نامهای خداوند است 19 می باشد و 19، عددی اول و اشاره به یکتایی خداوند دارد.

 

نکته: هنگام استفاده از نرم افزار openquran زبان صفحه کلید را عربی قرار دهید.