[39:27]  ولقد ضربنا للناس فی هذا القرءان من کل مثل لعلهم یتذکرون
[39:27]  ما در این قرآن برای مردم هرگونه مثالی زده ایم، باشد که توجه کنند.
[39:28]  قرءانا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون
[39:28]  قرآنی به عربی، بدون هیچ ابهام، باشد که پرهیزکار شوند.
[39:29]  ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون
[39:29]  خدا مردی را مثال می زند که با شرکایی سر و کار دارد که با یکدیگر اختلاف دارند ، در مقایسه با مردی که فقط با یک منبع هماهنگ و باثبات سرو کار دارد. آیا آنها یکسان هستند؟ ستایش خدا را؛ اکثر آنها نمی دانند.
[39:30]  انک میت وانهم میتون
[39:30]  تو (محمد) مطمئنا خواهی مرد، درست همان طور که آنها خواهند مرد.
[39:31]  ثم انکم یوم القیمة عند ربکم تختصمون
[39:31]  در روز رستاخیز، شما مردم، در برابر پروردگارتان با یکدیگر به نزاع خواهید پرداخت.
[39:32]  فمن اظلم ممن کذب على الله  وکذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جهنم مثوى للکفرین
[39:32]  چه کسی پلیدتر از آن که دروغ هایی را به خدا نسبت دهد، در حالی که به حقیقتی که بر او آمده است، ایمان نیاورد؟ آیا دوزخ کیفر بحق کافران نیست؟
[39:33]  والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون
[39:33]  و اما کسانی که حقیقت را رواج می دهند و به آن ایمان دارند، پرهیزکار هستند.
[39:34]  لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین
[39:34]  آنها هرچه را آرزو کنند، نزد پروردگارشان خواهند داشت. چنین است پاداش پرهیزکاران.

با سلام به دوستان وتبریک سال نو، می خواهیم تمرین کنیم که معنای بعضی آیات قرآن را در کنار آیات دیگر ببینیم مثلا در آیات فوق اگر آیه ی ٢٧ و ٢٨ را با آیه ی ٣٠ در نظر بگیریم نتیجه می گیریم که رسولان بشری می میرند اما کلام خدا رسولی زنده است اکنون شما با توجه به آیات ٢٧ و٢٨ تفسیر آیه ی ٢٩ وبقیه ی آیات را بفرمایید(اگر نیاز به تفسیر هست).

...


نمونه ی دیگر از این تمرین را در این آیات می بینیم:

(52:33) أم یقولون تقوله بل لا یؤمنون 
آیا می گویند: "او همه را از خود ساخته است؟" درعوض، آنها فقط ایمان ندارند.

(52:34) فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا صدقین 
بگذار حدیثی مانند این ارائه دهند، اگر راست می گویند.

(52:35) أم خلقوا من غیر شیء أم هم الخلقون 

آیا آنها از هیچ آفریده شدند؟ آیا آنها خالق هستند؟

(52:36) أم خلقوا السموت والأرض بل لا یوقنون 

آیا آنها آسمان ها و زمین را آفریدند؟ به راستی که آنها یقین ندارند.

(52:37) أم عندهم خزائن ربک أم هم المصیطرون 
آیا صاحب گنج های پروردگار تو هستند؟ آیا کنترل در دست آنهاست؟

(52:38) أم لهم سلم یستمعون فیه فلیأت مستمعهم بسلطن مبین 

آیا از نردبانی بالا می روند که آنها را قادر به شنیدن می کند؟ پس بگذار شنوندگانشان مدرک خود را نشان دهند.

پیام این آیات در کنار هم: برتری قرآن بر غیر آن مانند برتری خالق بر مخلوق است!(که سخنی منسوب به علی علیه السلام نیز هست).