[6:85]وزکریا ویحیى وعیسى والیاس کل من الصلحین

  [37:123] وان الیاس لمن المرسلین

  [37:130] سلم على ال یاسین

 آیات فوق تنها آیاتی است که نام “إلیاس” در آنها آمده است اما در یکی از آیات (37:130) می بینیم که به جای “إلیاس”، “إل یاسین” به کار رفته است! اکنون برای این که ببینیم چرا خداوند، به جای لفظ “إلیاس”، از لفظ “إل یاسین” استفاده نموده است از اعجاز ریاضی قرآن کمک می گیریم:

1- اگر تمام آیاتی را در قرآن که مانند این آیه با حرف سین شروع وبا حرف نون خاتمه می یابند ملاحظه کنیم بسیار عجیب است که می بینیم: دقیقا 19 آیه وجود دارد!! (لیست این آیات در ادامه ی مطلب)

  2- این آیه دو حرف سین وسه حرف یاء دارد اکنون اگر تمام آیاتی را در قرآن ملاحظه کنیم که مانند این آیه دارای دو حرف سین وسه حرف یاء باشند بسیار عجیب است که می بینیم دقیقا 114 آیه وجود دارد که مضرب 19 وبرابر تعداد سوره های قرآن است!! در بررسی این آیات به این نکته هم پی خواهیم برد که چرا در 51:47 که یکی از 114 آیه ی فوق است به جای کلمه ی "بِأید" از لفظ "بایید"(با دو حرف یاء) استفاده شده است!!! (برای بررسی این موارد می توانید از نرم افزار openquran که در این وبلاگ معرفی شده کمک بگیرید. در منوی جستجو کلید F1 را بزنید و فرمولهای جستجو را بخوانید.)

 3- جمع شماره سوره وآیه در سه آیه فوق مضربی از 19 است وبنابراین منظور از “إل یاسین” همان “إلیاس” است:

 6+85+37+123+37+130=418= 19*22

ضمن این که در 7 آیه قبل از آن نیز لفظ “إلیاس” را می بینیم و این آیه مربوط به همان آیات است.

 4- تعداد حروف سین و یاء را در سه آیه فوق می شماریم ومی بینیم که به عدد 19 می رسیم!!

 5- تعداد حروف نون و یاء را در سه آیه فوق می شماریم ومی بینیم که به عدد 19 می رسیم!!

 موارد فوق به خاطر این است که عبارت "ال یاسین" به جای کلمه ی "الیاس" به کار رفته است!

لازم است به این نکته توجه کنیم که اعجاز عددی، علاوه بر اعجاز لفظی، علمی ومعنوی قرآن حکیم است وبنابراین جنبه های دیگری از اعجاز هم در 37:130 ممکن است باشد همچنین موارد دیگری از اعجاز عددی نیز در همین آیه خواهد بود که به آن دست نیافته ایم مثل این که چرا لفط "إل یاسین" به صورت دو کلمه ای آمده است؟ 

 متاسفانه برخی با اعجاز 19 میانة خوبی ندارند. شاید به خاطر این که تعصبات فرقه ای دارند.


3:151 سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطنا وماوهم النار وبئس مثوى الظلمین

5:42 سمعون للکذب اکلون للسحت فان جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن یضروک شیءا وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین

6:148 سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا ءاباؤنا ولا حرمنا من شیء کذلک کذب الذین من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون

7:146 ساصرف عن ءایتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وان یروا کل ءایة لا یؤمنوا بها وان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بانهم کذبوا بءایتنا وکانوا عنها غفلین

7:177 ساء مثلا القوم الذین کذبوا بءایتنا وانفسهم کانوا یظلمون

9:95 سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماوهم جهنم جزاء بما کانوا یکسبون

23:85 سیقولون لله قل افلا تذکرون

23:87 سیقولون لله قل افلا تتقون

23:89 سیقولون لله قل فانى تسحرون

24:1 سورة انزلنها وفرضنها وانزلنا فیها ءایت بینت لعلکم تذکرون

36:36 سبحن الذی خلق الازوج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون

37:79 سلم على نوح فی العلمین

37:120 سلم على موسى وهرون

37:130 سلم على ال یاسین

37:159 سبحن الله عما یصفون

37:180 سبحان ربک رب العزة عما یصفون

43:82 سبحن رب السموت والارض رب العرش عما یصفون

55:31 سنفرغ لکم ایه الثقلان

63:6 سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفسقین