بسطة ؛ و اعجاز شگفت انگیز عددی قرآن

سؤال: چرا می گوییم کلمات "یبسط" و"بسطة" با سین درست است ؟

 پاسخ: این اختلاف ظاهرا به این جهت است که برخی کلمات(با معنای یکسان یا نزدیک به هم) دو شکل املایی دارند مثلا در فرهنگ المنجد کلمه سراط به معنای سبیل(راه) آمده وصراط به معنای طریق(راه) ویا کلمه سطر وصطر که در المنجد هر دو شکل آن آمده؛ در المنجد می خوانیم:

 صطر: صَطَرَ ـُـ صَطرًا وصَیطَر والمُصطار هی بمعنی سطر وسیطر والمسطار (بالسین)

 وبنابراین ممکن است تصور این مطلب باشد که در کلمات دیگری هم مثلا ریشه "بسط" و"بصط" هر دو صورت درست باشد لیکن در فرهنگ المنجد ریشه "بصط" را نمی بینیم. همنشین شدن حرف سین با حرف طا نیز که از حروف استعلاست ممکن است سبب شود که آن را با صاد بنویسیم چنان که در آخر قرآن که نکاتی تجویدی را ذکر کرده اند در مورد علامت "س" که بالا یا پایین حرف صاد در برخی کلمات مثلا "بصطة"، "یبصط" و"مصیطرون" گذاشته اند مفهوم آن را چنین نوشته اند: س: علامت وجوب تلفظ به سین بجای صاد واگر علامت در پایین کلمه باشد تلفظ به صاد مشهورتر است.

 بنابر این نکته تجویدی؛ در کلمه "یبسط" در 2:245 که در بعضی رسم الخط ها ورسم الخط عثمان طه با صاد نوشته شده (یبصط)، ونیز در کلمه ی "بسطة" در 7:69 که به صورت بصطة نوشته اند اگر دقت کنیم می بینیم که بالای آن، س گذاشته اند ومعنایش وجوب تلفظ به سین است.

 وکلمه "مصیطرون" که با صاد نوشته شده پایین آن، س گذاشته اند ومعنای آن این است که؛ تلفظ به صاد مشهورتر است. در کلمه "بمصیطر" س نگذاشته اند وبنابراین به صاد تلفظ می شود. (دوستانی که بیشتر می دانند نظر بدهند) 

 اعجاز ریاضی ثابت می کند که حتی در املای کلمات نیز دقت وهماهنگی وجود دارد که باید آن را حفظ نمود. ریشه "بسط" در قرآن 25 بار به کار رفته که در همه موارد با سین نوشته می شود. گفته می شود یکی از نسخه های قدیمی قرآن معروف به قرآن سمرقند یا تاشکند مربوط به قرن اول هجری این کلمه را در 7:69 به صورت "بسطة" نگارش کرده است واین خود نشان می دهد که خطای انسانی در نوشتن قرآن این اشتباه را به وجود آورده است.

 (ضمنا در المنجد مثل بسیاری از کتب عربی حرف "و" به کلمه بعد از خود چسبیده است ومعلوم می شود که این حرف با کلمه بعد از خود، یک کلمه محسوب می شود.)

با توجه به جدول فوق، اختلاف اصلی در املای کلمات ذکر شده، مربوط به کلمه ی "بسطة" در 7:69 می باشد که در ادامه با اعجاز ریاضی قرآن (که توسط نویسنده این وبلاگ ودیگر دوستداران پژوهش در قرآن صورت گرفته) در مورد این اختلاف قضاوت می کنیم: 

***********************

 اعجاز ریاضی قرآن واملای کلمات به ویژه کلمه ی "بسطة" در 7:69

 1 - مقدار عددی کلمه بسطة، 76 (19*4) است .

 2 - جمع شماره آیه و سوره در 7:69 برابر 76(19*4) و مساوی مقدار عددی کلمه بسطة (76) است.

 3 - کلمه ی "بسطة" در دو آیه ی قرآن آمده یکی در 2:247 و دیگری در 7:69 ؛ خیلی عجیب است که از 2:247 تا 7:69 دقیقا 769 آیه هست!!! عدد 769 به 7:69 اشاره می کند که املای این کلمه در این آیه باید مانند 2:247 باشد. عدد 76 را نیز داخل این ارقام می بینیم که این اصل را با دو اصل قبل اتصال می دهد.

 4 - تعداد حروف در 7:69 برابر 114(19*6) است که مساوی تعداد سوره های قرآن است؛ درست است که کلمه ی "بسطة" با هر املایی نوشته شود در جمع حروف آیه فرقی نمی کند لیکن با توجه به اصول قبل واصولی که در ادامه می آید؛ این اصل نیز به کلمه ی "بسطة" با همین املاء اختصاص می یابد واعجاز ریاضی این املاء را تایید می کند.

 5 - بین 2:247و7:69 به تعداد 285(19*15) آیه ی دارای حرف صاد وجود دارد (با احتساب 2:247 که حرف صاد نیز دارد. 7:69 نیز حرف صاد ندارد واگر "بسطة" با صاد نوشته می شد اشکال می شد که چرا آن را محاسبه نکنیم؟ وآن گاه مضرب 19 به هم می خورد) .

 6 - وقتی در 7:69 کلمه ی "بسطة" را با سین می نویسیم این آیه یک حرف سین دارد وحرف صاد ندارد؛ اکنون تعداد آیاتی را بشماریم که که یک حرف سین دارند وحرف صاد ندارند: عجیب است که در کل سوره نیز 38 (19*2) آیه داریم! (اگر "بسطة" را با صاد بنویسیم تعداد 37 می شود).

 7 - شگفت انگیز است که وقتی در 7:69 کلمه ی "بسطة" را با سین می نویسیم در کل سوره به تعداد 19 آیه داریم که یک حرف صاد دارند و حرف سین ندارند!! (اگر "بسطة" را با صاد بنویسیم تعداد 20 می شود).

 8 - علاوه بر این دو رابطه؛ وقتی در 7:69 می نویسم: "بسطة"؛ گفتیم که در آیه حرف سین داریم و حرف صاد نداریم وبنابراین حرف سین از حرف صاد بیشتر است حال در کل سوره 7 آیاتی را ببینیم که حرف سین بیشتر از حرف صاد باشد خیلی عجیب است که دقیقا 114(19*6) آیه داریم!!! (در حالی که اگر "بسطة" را با صاد بنویسیم تعداد 113 می شود).

 9 - مشتقات "بسط" در 15 سوره، در 23 آیه وبه تعداد 25 بار آمده(در دو آیه دو بار) که جمع شماره سوره وآیه (بدون تکرار) برابر 1691 (19*89) می باشد یعنی این که مشتقات بسط همه جا با س نوشته می شود نه با ص. (15+23=38 نیز که بیانگر تعداد سوره ها وآیات است مضرب 19 است) (ضمن این که 2:245 و7:69 که دو مورد از 25مورد است شماره آیه وسوره در اولی 247(19*13) ودر دومی 76(19*4) است واگر این دو مورد را از آمار حذف کنیم مضرب 19 در بقیه موارد نیز به هم می خورد زیرا شماره سوره بقره (2) باید با بقیه محاسبه شود وبنابراین به عدد 1370 می رسیم که مضرب 19 نیست (1370= 69-7-245-1691) (لیست آیات در ادامه مطلب قسمت الف)

*********************

 

 10 - حرف صاد در همه قرآن به تعداد 2071(19*109) بار به کار رفته است. با املای صحیح کلماتی که در ابتدا ذکر کردیم واختلاف اصلی در کلمه "بسطة"(7:69) بود.

 11 - وقتی از 7:69 صحبت می کنیم یعنی سوره اعراف که از سوره های پاراف دار (دارای حروف مقطعه) است؛ تعداد حرف صاد در این سوره ها(29 سوره) به تعداد 988(19*52) بار آمده!! یعنی در 7:69 "بسطة" صحیح است. ضمنا 988 می تواند اشاره داشته باشد به سوره 98 که دارای 8 آیه است ونام این سوره "البینة" با مقدار عددی 98 است! وبه معنای دلیل ومدرک!(مدرک ریاضی قرآن). همچنین در سوره 38 که "ص" حرف مقطعه آن است تعداد حرف "ص" 29 تا است که 29 برابر تعداد سورههای پاراف دار قرآنی است. در غیر سوره های پاراف دار هم تعداد صاد 1083(3*19*19) می باشد!!

 12 - سوره 7 (اعراف) با حروف مقطعه المص شروع شده! دو سوره ی دیگر هم هست که حرف مقطعه صاد دارند: 19(سوره مریم با حروف کهیعص) و38(سوره ص با حرف ص)؛ تعداد حرف صاد در این سه سوره 152(19*8) است که اگر "بسطة" با صاد نوشته شود دیگر مضرب 19 نخواهیم داشت!!! به اعداد 19 و38 نیز دقت کنید گویی حرف صاد از اهمیت خاصی در اعجاز ریاضی برخوردار است که این شماره سوره ها را به خود اختصاص داده!

 13 - حرف مقطعه ص همراه با 7 حرف دیگر ا ل م ک ه ی ع آمده است؛ مقدار ابجد این 8 حرف 266 (19*14) می باشد. در 29 سوره مقطعه دار؛ تعداد آیاتی که این 8 حرف را دارند برابر است با 456 = 19*24 = 3*152 = 3*19*8= 6*76 .(عدد 76 با کلمه "بسطة" ارتباط دارد، تعداد 152 ص در 3 سوره ای که این حرف مقطعه را دارد وخانواده ص 8 عضو دارد).

 14 - تا قبل از حرف "ص" عبارت"وأحصی کل شیء عددا" (19×103) 1957 صاد در قرآن هست واز آخر 114مین صاد است(آری! او تعداد همه چیز را شمرده است)

 15 - تا قبل از حرف "ص" عبارت" وأحصی کل شیء عددا" 969 (19×51) صاد در سوره های بدون پاراف هست چنان که سوره 72 نیز بدون پاراف است.

 همه این موارد به شرط املای درست کلمات است. آیه ی آخر سوره ی جن(72:28) چنین است:

 [72:28]   لیعلم ان قد ابلغوا رسلت ربهم واحاط بما لدیهم واحصى کل شیء عددا .

ترجمه :  این برای آن است که ثابت شود آنها پیام های پروردگارشان را تحویل داده اند. او به آنچه آنها دارند، کاملا آگاه است. او تعداد همه چیز را شمرده است.

*********************

 

 16 - تا آخر سوره 74 (مدثر=راز نهفته) که در آن عدد 19 را ذکر کرده است تعداد 1974 حرف صاد داریم و می دانیم که عدد 19 در سوره 74 آمده!!! و اعجاز عددی قرآن سال 1974 کشف شد!! یعنی 1406 سال پس از نزول قرآن و 1406 = 19×74 !!!! 

17 - آیه آخر سوره طه که در میان آیات دارای حرف ط آیه وسط است در مورد حرف ص هم آیه وسط است. در این آیه، عبارت "اصحاب الصراط السوی" آمده که اشاره به مساوی بودن هم دارد .

 18 - سوره 7 با رمز "المص" شروع می شود؛ و آیه ی 41 آن این است:

  [7:41]  لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وکذلک نجزی الظلمین . ترجمه: دوزخ محل اقامت آنهاست که سزاوار آن شده اند؛ بر فراز سرشان حصارهایی است. ما این چنین ستمکاران را به کیفر می رسانیم.

 از آیه 7:41 تا 74:31 یعنی تا حرف صاد در عبارت "اصحب النار" به تعداد 1444 (19×19×4= 19*76) "ص" وجود دارد! از نظر معنایی نیز 7:41 با 74:31 که در آن به عدد نگهبانان جهنم(19 یا مضرب 19) اشاره شده مرتبط است

 19 - در تمام قرآن؛ تعداد آیاتی که 14 حرف مقطعه (ا،ل،م،ر،ح،ط،س،ک،ه،ی،ع،ص،ق،ن) در حروف آنها یافت می شود فقط 114(19*6) آیه است!!! به تعداد سوره های قرآن! که اولین این 114 آیه، آیه ی 19 سوره ی بقره می باشد. شگفت انگیزتز این که وقتی شماره سوره(بدون تکرار) وشماره آیه را در این 114 آیه جمع می بندیم به عدد 9702 = 693*14= 66*147 می رسیم؛ شگفتی اینجاست که 693 مقدار عددی همان 14 حرف مقطعه است!!!!!!!!!!!!! ضمن این که عدد 9702 مضرب 66 (مقدار عددی کلمه "الله") نیز هست. حال اگر در 2:245 کلمه ی "یبسط" را با صاد بنویسیم این آیه نیز همه ی حروف مقطعه را دارد اما در این صورت تعداد آیات 115 می شود وجمع شماره سوره وآیه نیز تغییر می کند(9947) که خاصیت های مذکور را ندارد.

لیست آیات دارای ریشه بسط:

{ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون } [البقرة: 245].

{ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا اني يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعه من المال قال ان الله اصطفيه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشا والله وسع عليم } [البقرة: 247].

{ يايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلي الله فليتوكل المومنون } [المائدة: 11].

{ لين بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العلمين } [المائدة: 28].

{ وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشا وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغينا وكفرا والقينا بينهم العدوه والبغضا الي يوم القيمه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين } [المائدة: 64].

{ ومن اظلم ممن افتري علي الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه شي ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو تري اذ الظلمون في غمرت الموت والمليكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون علي الله غير الحق وكنتم عن ايته تستكبرون } [الأنعام: 93].

{ اوعجبتم ان جاكم ذكر من ربكم علي رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفا من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الا الله لعلكم تفلحون } [الأعراف: 69].

{ له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشي الا كبسط كفيه الي الما ليبلغ فاه وما هو ببلغه وما دعا الكفرين الا في ضلل } [الرعد: 14].

{ الله يبسط الرزق لمن يشا ويقدر وفرحوا بالحيوه الدنيا وما الحيوه الدنيا في الاخره الا متع } [الرعد: 26].

{ ولا تجعل يدك مغلوله الي عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا (29) ان ربك يبسط الرزق لمن يشا ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا (30) } [الإسراء: 29 - 30].

{ وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا } [الكهف: 18].

{ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشا من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكفرون } [القصص: 82].

{ الله يبسط الرزق لمن يشا من عباده ويقدر له ان الله بكل شي عليم } [العنكبوت: 62].

{ اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشا ويقدر ان في ذلك لايت لقوم يومنون } [الروم: 37].

{ الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السما كيف يشا ويجعله كسفا فتري الودق يخرج من خلله فاذا اصاب به من يشا من عباده اذا هم يستبشرون } [الروم: 48].

{ قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشا ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون } [سبأ: 36].

{ قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشا من عباده ويقدر له وما انفقتم من شي فهو يخلفه وهو خير الرزقين } [سبأ: 39].

{ اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشا ويقدر ان في ذلك لايت لقوم يومنون } [الزمر: 52].

{ له مقاليد السموت والارض يبسط الرزق لمن يشا ويقدر انه بكل شي عليم } [الشورى: 12].

{ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشا انه بعباده خبير بصير } [الشورى: 27].

{ ان يثقفوكم يكونوا لكم اعدا ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسو وودوا لو تكفرون } [الممتحنة: 2].

{ والله جعل لكم الارض بساطا } [نوح: 19].
/ 1 نظر / 201 بازدید
فرید

با عرض سلام و خسته نباشید از ظاهر وبلاگتان این طور به نظر می رسد که برای آن زحمت کشیده اید ما هم می خواهیم شما را در این زمینه یاری برسانیم شما یقینا محدودیت هایی که یک وبلاگ دارد را به خوبی می دانید با این حال بد نیست مجددا آنها را با هم مرور کنیم: وجود یک تبلیغ ناخواسته و نامربوط با محتوای وبلاگ محدودیت در قالب های وبلاگ نداشتن فضای مناسب برای قرار دادن فیلم و عکس و فایل و ... سخت بودن افزودن یک امکان ساده، مانند نظرسنجی،آمارگیر جدید و ... عدم پشتیبانی از امکانات پیشرفته تر با این حال راهی ساده برای حل تمامی این مشکلات وجود دارد تبدیل وبلاگ به سایت به آدرس سایت مراجعه کنید و مراحل را دنبال نمایید و ظرف 24 ساعت از تمامی این مشکلات برای همیشه خلاصی پیدا کنید موفق باشید 147769608