اولین آیه

اولین آیه ی قرآن؛ "بسم الله الرحمن الرحیم" است که 114(19*6) بار در قرآن آمده ومی دانیم که این آیه در سوره حمد آیه 1 ، در سوره توبه نیامده، در دیگر سوره ها در ابتدا ولی بدون شماره و در سوره نمل علاوه بر ابتدا در آیه 30 نیز آمده! حال اگر به همان صورتی که در قرآن شماره گذاری شده (وقرار گرفتن آن را در ابتدای دیگر سوره ها آیه شماره صفر منظور کنیم) شماره آیه را در سمت راست شماره سوره قرار دهیم واعداد را جمع کنیم حاصل جمع مضربی از 19 است! یعنی به این صورت:

11+20+30+40+50+60+70+80+100+110+120

19*3589=68191=1140+...+270+2730+280+...+

و اگر همین کار را در مورد سوره های زوج و فرد جداگانه انجام دهیم نیز به مضرب 19 می رسیم؛ سوره های فرد:

11+30+50+70+110
19*1740=33060=1130+...+270+2730+290+...+

 سوره های زوج:

20+40+60+80+100
19*1849=35131=1140+...+260+280+...+/ 2 نظر / 5 بازدید
حسین نیک سرشت

باوجود این نظم در قران فقط میتوان گفت که راه راست روفقط میتوان از قران پیداکرد.

احمد

عالی بود