قرآن چگونه حفظ شده است؟

با سلام وتشکر از دوستانی که به این وبلاگ سر می زنند در پاسخ به این پرسش که آیا راویان حدیث قرآن را حفظ نموده اند مطالبی را که به ذهن می رسد بررسی می کنیم:

 

قرآن با اراده الهی حفظ شده است!؛ یعنی اگر چه نمی خواهم بگویم قطعا نگه دارندگان قرآن انسان های بدی بوده اند اما صرفا حفظ چیزی از ناحیه ی راویان، دلیل بر صحت آنها وهر آن چه آورده اند نمی شود زیرا خداوند گاهی شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد ومثال قرآنیش؛ حفظ موسی در بغل فرعون! قرآن در 9:15 که اشاره فرمودید "الذکر" را حفظ می فرماید که می تواند "الذکر" اخص از قرآن به معنای مصحف باشد نه مساوی، ومنظور حفظ با عدد باشد اگر چه عوامل دیگر هم سبب حفظ باشند(اهتمام پیامبر، رشد عقلی انسان ها، تلاش وتعصب مسلمانان) و ان چه فرمودید (دو آیه آخر سوره توبه) ونیز چند اشکال املایی نسبتش را به کل آیات محاسبه کنید تقریبا می شود:004/. پس باز هم 99/996 درصد خداوند قرآن به معنای مصحف را هم(یعنی با عوامل غیر عامل عددی) حفظ فرموده و100 درصد با اعجاز ریاضی که می شود "هذا القرءان" یا همان "الذکر". واگر "الذکر" را شامل نماز هم بدانیم با توجه به حقیقت نماز پس اعجاز ریاضی شامل آن هم می شود وگرنه فقط قرآن را شامل می شود آن گاه چنان که گفته شد نماز در صورت جماعت با سنت (مایه اتحاد) اثبات می شود ودر صورت فرادی با تعیین فرد که رسول را الگو قرار می دهد در نوع رفتار یعنی او ماهیگیری آموخت البته اگر کسی رفتار را گرفت وماهی را یعنی همان قالب را (با نگاه متفاوت) باز هم اشکال زیادی نیست اما این مطلب نباید به تمام موارد سرایت کند که حقیقت دین وتوحید در منبع دین ودر نهایت توحید در پرستش تنها خدا از بین رود وخدا با بندگان او مشترک شود. ضمنا کلمه "اطیعوا" در قرآن 19بار آمده! 

/ 1 نظر / 69 بازدید

خدا یار و نگهدارت باشه برادر