ای کسانی که کتاب آسمانی دارید!

[5:19] یا اهل الکتب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر والله على کل شیء قدیر

[5:19] ای کسانی که کتاب آسمانی دارید، پس از مدت ها که رسولی نبود، رسول ما نزد شما آمده است، تا چیزها را برای شما توضیح دهد، تا نگویید: "ما هیچ پنددهنده یا هشدار دهنده ای دریافت نکردیم." اینک پنددهنده و هشدار دهنده ای برایتان آمده است. خداست قادر مطلق.*

[5:68] قل یاهل الکتب لستم على شیء حتى تقیموا التورة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغینا وکفرا فلا تاس على القوم الکفرین

[5:68] بگو: "ای اهل کتاب، شما هیچ پایه و اساسی ندارید، مگر آنکه از تورات و انجیل و از آنچه در این(قرآن) از جانب پروردگارتان بر شما فرستاده شده است، حمایت کنید." مطمئنا، آنچه از جانب پروردگارت نازل شده است، باعث خواهد شد که بسیاری از آنها در ستم و کفری عمیق تر فرو روند. بنابراین، برای مردم کافر متاسف نباش.

[5:104] واذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه ءاباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیءا ولا یهتدون

[5:104] و چون به آنها گفته شود: "به سوی آنچه خدا نازل کرده است و به سوی رسول بیایید،" می گویند: "آنچه والدینمان را بدان یافتیم، برای ما کافی است." اگر والدینشان چیزی نمی دانستند و هدایت نشده بودند، چطور؟

[34:45] وکذب الذین من قبلهم وما بلغوا معشار ما ءاتینهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر

[34:45] پیشینیانشان ایمان نیاوردند، و اگرچه آنها حتی یک دهم* (معجزه ای) را که ما به این نسل داده ایم ندیدند، وقتی به رسولان من ایمان نیاوردند، به چه عقوبت سختی گرفتار شدند!

[34:46] قل انما اعظکم بوحدة ان تقوموا لله مثنى وفردى ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنة ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید

[34:46] بگو: "من از شما یک چیز می خواهم که انجام دهید: دو به دو یا فرد فرد، خود را وقف خدا کنید، سپس بیندیشید. دوست شما* دیوانه نیست. او برای شما هشداردهنده ای است آشکار، درست پیش از آمدن عذابی هولناک."

/ 0 نظر / 6 بازدید