تنها 19 آیه

 

 1- الله الله

در کل قرآن تنها 1 آیه وجود دارد که در آن دو کلمه "الله" بلافاصله بعد هم آمده­ اند:

 [6:124] واذا جاءتهم ءایه قالوا لن نومن حتی نوتی مثل ما اوتی رسل الله الله اعلم حیث یجعل رسالته سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله وعذاب شدید بما کانوا یمکرون

 این آیه از حروف زیر تشکیل یافته است:

و ا ذ ج ت ه م ی ق ل ث س ر ع ص غ ش ک ن ح ب د

 در کل قرآن تنها 19 آیه وجود دارد که تمام حروف فوق را در خود دارد:

[2:187] [2:196] [2:213] [3:154] [5:2] [5:3] [5:89] [6:124] [6:141] [7:160] [7:189] [8:36] [9:5] [10:27] [14:37] [24:58][33:35] [47:15] [48:29]

 

برای انجام این تحقیق کافی است  نرم افزار openquran که در قسمت لینک ها آمده است دانلود نمایید و آن گاه فرمول زیر را در قسمت search قرار دهید:

needAll(و,ا,ذ,ج,ت,ه,م,ی,ق,ل,ث,س,ر,ع,ص,غ,ش,ک,ن,ح,ب,د);

************************************************************

2- اولین 19 حرف ابجد

اولین 19 حرف ابجد عبارت است از:

 ا    ب   ج    د   ه   و   ز  ح    ط    ی    ک    ل    م    ن    س    ع    ف   ص   ق 

در کل قرآن تنها 19 آیه وجود دارد که کلیه حروف فوق و کلمه الله را دارد. این 19 آیه عبارتند از:

[2:213] [2:217] [2:228] [2:247] [2:260] [3:154] [4:47] [4:90] [5:3] [5:33] [5:95] [9:121] [10:4] [10:27] [13:31] [24:31] [39:6] [48:29] [73:20]

جهت تحقیق مطلب فوق به مانند توضیح مطلب قبل عمل کنید.

************************************************************

3- آیات شماره 30

همچنانکه می­دانیم آیه ای که در برگیرنده کد معجزه قرآن است آیه 30 سوره 74 است همین طور آیه ای که "بسم الله الرحمن الرحیم" فوق العاده قرآن در آن آمده آیه 30 سوره 27 است:

 1. در کل قرآن تنها 19 آیه وجود دارد که شماره آن 30 بوده و کلمه الله را دارد:

[3:30] [4:30] [7:30] [8:30] [9:30] [10:30] [11:30] [14:30] [19:30] [22:30] [24:30] [27:30] [28:30] [30:30] [31:30] [33:30][41:30] [47:30] [76:30]

2. در کل قرآن تنها 66 آیه با شماره 30 وجود دارد. (ارزش ابجد الله = 66)

3. تا آیه [74:30] تنها 57 آیه با شماره 30 وجود دارد: 57 = 19×3

4. 19 آیه شماره 30 قرآن که در برگیرنده کلمه الله هستند از 1273 حرف تشکیل شده است: 1273 = 19×66+19

5. 19 آیه شماره 30 قرآن که در برگیرنده کلمه الله هستند به تعداد 152 از اشکال 14 گانه حروف مقطعه دارند: 152 = 19×8

 ************************************************************

4- حرف "ن" در اول وآخر قرآن

1.در 19 آیه اولی ([1:1]تا [2:12]) 57 عدد حرف "ن" داریم: 19= 57

2.در 19 آیه آخری ([114:6] تا [111:2]) 19 حرف "ن" داریم.

 ************************************************************

5- حروف مقطعه

29 سوره در قرآن وجود دارد که با 14 شکل مختلف حروف مقطعه آغاز شده است. این اشکال حروف مقطعه سه صورت دارند:

الف. حروف مقطعه مستقلا تشکیل یک آیه می دهند وآیه شماره 1 هستند که 19 آیه است مثل: [2:1] الم

ب. حروف مقطعه مستقلا تشکیل یک آیه می دهند وآیه شماره 2 هستند که فقط 1 آیه است: [42:2] عسق

ج. حروف مقطعه یک آیه مستقل تشکیل نمی دهند بلکه جزء آیه ی 1 هستند و 9 آیه است مثل: [10:1] الر تلک ءایت الکتب الحکیم

 بر اساس توضیحات فوق سوره هایی که حروف مقطعه اش تشکیل آیه مستقل می دهند و با شماره 1 ارائه شده است 19 سوره است وبه عبارت دیگر:

 تنها 19 آیه مقطعه دار شماره 1 قرآن , حروف مقطعه اش تشکیل آیات مستقل می دهند.

************************************************************

 

/ 0 نظر / 7 بازدید