حرف مقطعة نون

 

 

2- حرف  "ن"

 

دقیقا به تعداد 133 حرف "ن" در سوره 68 وجود دارد. 133 یعنی 19*7

                                  

4

حالا آیه های اول (اولین آیه هر سوره) کل سوره های قرآن را در نظر بگیرید. در این 114 آیه تعداد نوزده آیه با حرف "ن" خاتمه می یابند. جالب این است که آیه "نون والقلم و ما یسطرون" چهاردهمین آیه این مجموعه است.

 

5

آیه " نون والقلم و ما یسطرون " با حرف "ن" شروع می شود. جالب این است که این آیه نوزدهمین آیه قرآن است که با حرف "ن" شروع می شود. نوزده آیه اولی در زیر لیست شده اند. همانطور که می بینید آیه 68:1 نوزدهمین آیه است.

 

[2:223],[3:3],[12:3],[15:49],[17:47],[18:13],[20:104],[23:56],

[26:193],[28:3],[31:24],[41:31],[41:32],[50:45],[54:35],[56:57]

,[56:60],[56:73],[68:1]

 

6

نوزده آیه اولی قرآن ، آیه 1:1 تا 2:12 است. این نوزده آیه دارای   57 (19*3) حرف "ن" است. نوزده آیه آخری هم 112:2 تا 114:6 است. جالب است که این نوزده آیه آخری دارای نوزده "ن" است.آیا اینها تصادفی است! خدای مهربان را سپاس برای چنین کتاب شگفت انگیزی.

 

3- عبارت "نون"

 

7

جالب است که دقیقا تعداد 228 (19*12) آیه وجود دارد که دارای عبارت "نون" هستند مثل آیه 72:19  . لیست 228 آیه در جدول یک آمده است. این رابطه فقط وقتی درست است که آیه 68:1 به صورت "نون والقلم و مایسطرون" باشد.

 

[72:19]  وانه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا

 

 

8

جالب است که دقیقا تعداد 133 (19*7) آیه وجود دارد که با عبارت "نون" خاتمه می یابند مثل آیه 95:6  . لیست 133 آیه در جدول دو آمده است.  توجه شود که 133 تعدا حرف "ن" در سوره 68 هم هست.

 

[95:6]  الا الذین ءامنوا وعملوا الصلحات فلهم اجر غیر ممنون

 

معمولا بعضی از مردم به اشعار حافظ و فردوسی افتخار می کنند. یک لحظه وجدان خویش را قاضی کنید. کدام کتاب در جهان خاصیت قرآن را دارد؟ کدام کتاب؟

 

9 

حرف مقطعه نون در آیه 68:1 ذکر شده است. از اول قرآن تا این آیه 228 عبارت "نون" وجود دارد. این بدان معناست که عبارت "نون" در آیه " نون و القلم و ما یسطرون "  228 مین عبارت است. 228 هم یعنی 19*12. آیا این اتفاقی است!

 

10

خدا در آیه ای از قرآن از یونس به عنوان ذاالنون نام برده است. نام واقعی ذاالنون در زبان لاتین "یونان" بوده است. یونس از طرف خدا مامور بود که پیام یکتاپرستی را به مردم شهر نینوا اعلام کند. جالب است که کلمات یونان و ذاالنون هر کدام دارای دو حرف "ن" هستند.

 

[21:87]  وذا النون اذ ذهب مغضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فی الظلمت ان لا اله الا انت سبحنک انی کنت من الظلمین

 

از آیه بالایی تا آیه 68:1 دقیقا به تعداد 95 آیه وجود دارد ، بطوریکه این آیات هرکدام دارای یک عبارت "نون" هستند. مثل خود آیه 68:1 و یا 21:87   ؛ 95 هم یعنی 19*5

 

11

عبارت "نون" در آیه 68:1 دارای دو حرف "ن" و یک حرف "و" است. حالا بیایید در کل قرآن آیاتی را در نظر بگیریم که دارای دو حرف "ن" و یک حرف  "و" هستند. در این حالت دقیقا به تعداد 228 آیه داریم. مثل آیه 11:2 که دارای دو حرف "ن" و یک حرف "و" است.

 

228=2*114 =19*12 !!

 

[111:2]  ما اغنى عنه ماله وما کسب

 

 

در آیه 78:1 خدای مهربان به جای "عن ما" از واژه "عم" استفاده کرده است. زیرا اگر اینچنین نبود ، در آن صورت آیه 78:1 هم دارای دو حرف "ن" و یک حرف "و" می بود و در اینصورت تعداد 228 نمیشد و تعداد آیات 229 میشد و بخشپذیر بر نوزده نبود.

 

 [78:1]  عم یتساءلون

 

تعدادی از آیات قرآن که عمدا و هدفمند ( تنظیم رابطه نون ) ، خدای مهربان آن را با عبارت "نون" بکار برده است.

 

21:87

 

وذا النون اذ ذهب مغضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادی فی الظلمت ان لا اله الا انت سبحنک انی کنت من الظلمین

 

و

 

فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم

 

 

در آیه 48 سوره القلم خدا از یونس به عنوان صاحب الحوت نام برده است . دلیلش هم تنظیم رابطه نون است. همچنین در آیه 87 سوره 21 به جای یونس از ذاالنون استفاده شده است. زیرا خدای مهربان میخواسته است که تعداد عبارتهای "نون" را هدفمند استفاده کند. (ذاالنون)

68:48

 

 

[26:133]  امدکم بانعم وبنین

          

و

 

[26:88]  یوم لا ینفع مال ولا بنون

 

یکجا از بنین استفاده می شود و جایی دیگر از بنون. کلا برای تنظیم رابطه ریاضی نون است.

 

 

[56:86]  فلولا ان کنتم غیر مدینین

 

و

 

[37:53]  اءذا متنا وکنا ترابا وعظما اءنا لمدینون

یکجا از مدینین استفاده می شود و جایی دیگر از مدینون. کلا برای تنظیم رابطه ریاضی نون است.

 

 

4- دبلنون یا "نن"

 

12 

شاید باور نکنید که دقیقا به تعداد 133 آیه در کل قرآن دارای عبارت "نن" هستند. از این به بعد به عبارت "نن"  ، دبلنون گفته میشود یعنی دو تا حرف "ن" بغل هم. لیست این 133 آیه در جدول شماره سه آمده است. برای مثال آیه 89:16 را نگاه کنید:

 

 [89:16]  واما اذا ما ابتله فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهنن

 

باید در نظر داشته باشید که 133 تعداد حرف "ن" در سوره 68 هم هست.

 133=19*7

13

شماره آیات 57 آیه از این 133 آیه زوج است و شماره آیات 76 آیه دیگر فرد است. این رابطه بسیار زیبایی است. هر جور و از هر طرف میخواهیم محاسبه کنیم ضریب نوزده است.

57=19*3

76=19*4 

14

حالا به یک رابطه خارق العاده دیگر توجه فرمائید:

 

بیایید کل فاصله های خالی را از قرآن حذف کنیم. در این حالت دقیقا به تعداد 361 مورد (نه آیه) دبلنون داریم. دبلنون یعنی دو تا حرف "ن" بغل هم. آیا این میتواند اتفاقی باشد. آیا این رابطه میتواند همینجوری بدست آمده باشد؟!! الله اکبر !

 361=19*19

جالب این است که در یکی از آیات قرآن کلمه ننجی به صورت تکنونی نوشته شده است و حرف "ن" دیگر بالای کلمه نوشته شده است. همین آیه نشان میدهد که معجزه نون بسیار دقیق و ظریف است. زیرا اگر این کلمه بصورت دبلنون نوشته شده بود ،‌کلیه روابط بالا به هم میریخت.

 

[21:88]  فاستجبنا له ونجینه من الغم وکذلک نجی المؤمنین

 

مثالهای دیگری هم وجود دارند که خدا آن کلمات را به صورت تکنونی استفاده کرده است ، فقط برای اینکه معجزه ریاضی نون رعایت شود.

 

21:88

ننجی با یک حرف "ن" نوشته شده است . زیرا اگر با دبلنون نوشته شده بود ، تعداد دبلنونها در قرآن به هم می ریخت. جالب است در رسم الخط اصلی قرآن  دیگر حرف "ن" بالای کلمه نوشته شده است.باز هم جالب است که مقدار ابجد این آیه و همچنین تعداد حروف این آیه ضریب نوزده است.

 

12:11

در این آیه هم کلمه تامنا می بایست به صورت دبلنون (تامننا) نوشته می شد. اما خدای حکیم آن را به صورت تکنونی استفاده نموده است.

 

39:64

در این آیه هم کلمه تامرونی می بایست به صورت دبلنون (تامروننی) نوشته می شد. اما خدای حکیم آن را به صورت تکنونی استفاده نموده است.

 

84:19

در این آیه هم کلمه لترکبن می بایست به صورت دبلنون (لترکبونن) نوشته می شد. اما خدای حکیم آن را به صورت تکنونی استفاده نموده است.

 

 

 

5- رابطه نون و دبلنون

 

15 

حالا کل آیاتی را در نظر بگیرید که دارای عبارت "نن" و یا عبارت "نون" هستند. خیلی جالب است که در این آیات دقیقا به تعداد 2698 حرف "ن" داریم. این عدد بر نوزده بخشپذیر است و همچنین 2698 تعداد کلمات الله در قرآن هم هست.

 

2698=19*142

 

الله اکبر!

16

حالا کل آیاتی را در نظر بگیرید که دارای عبارت "نن" و همچنین  عبارت "نون" هستند. یعنی دارای هر دو عبارت باشند. در این حالت در کل قرآن فقط سه آیه داریم. که عبارتند از : 48:12 , 6:109 , 7:27

حالا اگر شماره سوره ها و شماره آیات این سه آیه را با هم چمع کنیم ، در این حالت داریم:

 

 

48 + 12 + 6 + 109 + 7 + 27 = 209 = 19 x 11

 

نکته جالبتر این است که تعداد حرف "ن" در این سه آیه  38 عدد است. 38 هم یعنی 19*2

 

6- نون و حروف صدادار

 

اکثر کلمات در عربی بوسیله حروف صدادار تولید میشوند. حروف صدادار در عربی یعنی "و" – "ی" – "ا" و همزه.

 

بعضی از غلطهای املایی که در قرآن بوجود آمده است ، بیشتر در حروف صدادار است. مثلا در طول تاریخ کتابت قرآن ، بعضی ها کلمه "الوح" را بدون الف و بعضی ها با الف (الواح) نوشته اند. این غلط املایی ناشی از توجه نکردن به نسخه اصلی قرآن است.

 

17 

در کل با حروف صدادار چهار عبارت با دبلنون درست می شود (نون - نان – نین - نءن). حالا بیایید عبارات   "نون" و "نان" و "نین" و "نءن" را در کل قرآن در نظر بگیریم. در این حالت تعداد این عبارتها به صورت زیر است:

 

تعداد عبارت "نون" در کل قرآن = 241

تعداد عبارت "نان" در کل قرآن = 8

تعداد عبارت "نین" در کل قرآن = 264

تعداد عبارت "نءن" در کل قرآن = 0

 

 

241+8+264+0=513(19*27)!!!

 

آیا این رابطه می تواند تصادفی باشد! همین یک رابطه نشان می دهد و ثابت می کند که غلطهای املایی حروف صدادار در قرآن تقریبا نزدیک صفر است.

 

7- حذف حروف صدادار از قرآن

 

حالا بیایید یک کار جالبتر انجام بدهیم. اینبار تمام حروف صدادار و فاصله ها را از کل متن قرآن حذف میکنیم. به طور مثال آیه "نون والقلم و ما یسطرون" به "ننلقلممسطرن" تبدیل میشود.

 

18 

در این حالت از اول قرآن تا آیه 68:1 دقیقا به تعداد 1444 دبلنون وجود دارد. 1444  یعنی 19*76

 

19

حال بیایید سوره 68 که حرف مقطعه نون در آن ذکر شده است را در نظر بگیریم. در این حالت بیایید تعداد دبل ها را محاسبه کنیم. برای مثال تعداد دبلنون ( نن ) 11 است و تعداد دبلباء ( بب ) 2 است. برای کل حروف داریم:

 

تعداد دبل باء (بب) در سوره 68 = 2

تعداد دبل ها (هه) در سوره 68 = 1

تعداد دبل لام (لل) در سوره 68 =14

تعداد دبل میم (مم) در سوره 68 = 9

تعداد دبل نون (نن) در سوره 68 = 11

تعداد دبل ت (تت) در سوره 68 = 1

برای سایر حروف =0

 

 

تعداد کل مساوی 38 است. (توجه شود که موارد بالا در صورت حذف حروف صدادار صحیح است)

 

 

 

2+1+14+9+11+1=38(19*2)

 

 

 

20 

آیه ای که ذاالنون در آن ذکر شده است دارای عبارت "نون" است و خدای مهربان عمدا این را به کار برده است . یعنی به جای یونس از ذاالنون استفاده نموده است. حالا اگر کل حروف صدادار را در قرآن حذف کنیم ، در سوره 21 رابطه جالبی بدست میاید. باید در نظر داشته باشید که سوره 21 سوره ای است که کلمه ذاالنون در آن آمده است پس باید روابط جالبی در این مورد داشته باشد. خیلی حیرت انگیز است که دراین حالت در سوره 21 دقیقا 19 دبلنون داریم.

 

[21:87]  وذا النون اذ ذهب مغضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فی الظلمت ان لا اله الا انت سبحنک انی کنت من الظلمین

 

 

 

8- کلمه الله و نون

 

21

تعداد 95 آیه وجود دارد که هم کلمه الله را دارند و هم عبارت "نون" در آنها یافت می شود. 95 یعنی 19*5

 

22

تعداد 133 آیه در کل قرآن یافت می شود که تعداد کلمات الله و تعداد حرف "ن" در آنها برابر است. مانند آیه 98:2 که دارای یک کلمه الله و یک حرف "ن"  است. البته باید بدانید که 133 تعداد تعداد حرف "ن" در سوره 68 هم هست.  133 یعنی 19*7

 

حال دو آیه اضافی در سوره 9 را در نظر بگیرید ، یکی از این آیات دارای یک کلمه الله و یک حرف "ن" است. اگر این دو آیه جزو قرآن قرار گیرند ، رابطه بالایی به هم میخورد. لیست این آیات را میتوانید در جدول چهار مشاهده کنید.

 

فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم

 

23

تعداد 95 آیه در کل قرآن یافت می شود که یک کلمه الله و یک حرف "ن" در آنها وجود دارد. 95 یعنی 19*5

 

 

24

تعداد 76 آیه در کل قرآن یافت می شود که یک کلمه الله و یک حرف "و" در آنها وجود دارد.  76 یعنی 19*4

 

 

آیا این روابط می تواند تصادفی باشد!

 

لااله الا الله

 

9- نتیجه گیری

 

25

خیلی از مردم بعد از کشف معجزه ریاضی قرآن توسط رشاد خلیفه ، خیلی خوشحال شدند. حتی تعداد زیادی در خیابانها به هلهله و شادی می پرداختند. اما وقتی با استفاده از همان معجزه ریاضی دو آیه آخر سوره توبه حذف شد ؛ همان افراد شروع به بهانه گیری کردند و اعتراض کردند. در واقع آنها هم خدا را می خواستند هم خرما را. معجزه را می خواستند ولی پیام پشت معجزه را نمیخواستند. مثل قوم صالح که ابتدا با معجزه شتر مشکلی نداشتند ؛ اما همینکه متوجه شدند شتر نصف جیره آب را می نوشد ؛ در این حالت دیگر نتواستند ساکت بنشینند و معجزه شتر را از بین بردند. خیلی از مسلمانان سنتی هم به مبارزه عجیبی علیه معجزه نوزده دست زده اند. تمام بهانه شان هم این است که میگویند که چرا دو آیه را حذف می کند مگر خدا خودش دستور حفظ آن را نداده است ؟

 یکی دیگر از آیاتی که در طول تاریخ تغییر کرده است همین آیه نون و القلم است که عبارت "نون" در آن به حالت تکحرفی تبدیل شده است. اما با روابط بالا ثابت شد که نون درست است نه ن. آیا با این مورد هم حفظ قرآن زیر سوال می رود؟ خدای قادر متعال حفظ و نگهداری قرآن را با استفاده از ریاضیات اثبات می کند تا دیگر کسی شک نکند. آیا این همه روابط ریاضی عجیب تصادفی است ؟

 

 

نون و القلم و ما یسطرون

 

 

 

26

رابطه ریاضی نون ثابت کرد که نسخه حفص قرآن نسخه اصلی است و نسخه های ورش و قالون نسخه اصلی نیستند. برای اثبات این مورد چندین مقاله در وبلاگ انگلیسی (quranmessage.blogspot.com) نوشته شده است که می توانید به آنجا مراجعه کنید.

 

27

تعدادی از وبلاگها و وبسایتها حرف مقطعه نون را به صورت "ن" و بعضی ها هم به صورت "نن" می نویسند. روابط مربوط به نون نشان داد که هر دو حالت غلط است و تنها شکل صحیح حرف مقطعه نون در سوره 68 باید به صورت "نون" باشد.

 

28

خدای قادر متعال در سوره 68 بعد از حرف مقطعه نون به قلم اشاره دارد. قلم مربوط به نوشتن است. همین نکته ثابت میکند که معجزه نون مربوط به نوشتار و رسم الخط قرآن است. تصور کنید که در یک کلمه یک الف جا انداخته شده باشد ؛ در این حالت معجزه نون به هم می ریزد. مثلا اگر در کلمه "حنانا" ، حرف الف جا انداخته شود و به صورت "حننا" نوشته شود ؛ در این حالت تعداد دبلنونها تغییر میکند و بیشتر معجزات ریاضی مربوطه غلط از آب درخواهد آمد. پس نتیجه می گیریم که قرآن نسخه حفص قرآن اصلی است و در 99.9999 درصد صحیح است و با رابطه ریاضی هم اثبات شد.

 

29

تلاش برای ذبح معجزه نوزده

 

هر قرنی معجزه خویش را دارد ، پیامبر صالح به مردم خود میگفت این شتر یکی از آیات بزرگ خداست برای شما ، به او آزار نرسانید. اما مردم که عقاید خود را در خطر میدیدند با دیدن شتر یاد قدرت و بزرگی خدا می افتادند و احساس میکردند فرقه ای که سالها با آن انس گرفته اند و کلی افسانه بافی برای آن کرده اند ، در معرض خطر است و سرانجام ناقه را کشتند. به همین خاطر مردم آن زمان از  شتر کینه خاصی پیدا کردند . شتر آزمایش خدا بود برای آنها. آیا خدا نمیتوانست بدون شتر آنان را به سمت یکتاپرستی فراخواند ؟ آیا کافی نبود که خدا صالح را مامور کند و به او امر کند که هر روز به مدت دو ساعت مردمش را به سمت یکتاپرستی فراخواند ؟ آیا فقط همین کافی نبود ؟ خدای متعال شتر هم فرستاد چون لازم بود. خود رسول بعضی کارها را می کند ولی معجزه رسول کارهای دیگری انجام میدهد. مردم ممکن بود که با خود رسول سازش کنند ولی نمیتوانستند با معحزه رسول بسازند . مردم هر جوری بود صالح را تحمل میکردند اما وقتی که پای شتر به میان آمد ، دیگر نتوانستند . دیگر راهشان از هم جدا میشد. سوالی که پیش میاید این است که مردم صالح چرا شتر را کشتند؟

 

 جواب این است که قوم صالح رسولخدا ، در رفاه کامل به سر میبردند غارهای محکمی از دل کوهها برای خود بوجود آورده بودند سرزمینی که آنان در آن میزیستند مکان خوش آب و هوا و سرسبزی بود ، بنابراین خدای مهربان جهت آزمایش آنان دست روی نقطه حساسشان گذاشت. ناقه ای فرستاد تا که به آنان ثابت کند که قوم صالح برای ادامه هوا و هوس خود حاضرند هر کاری انجام دهند حتی حاضرند که آیت و نشانه خدا را از بین ببرند و خفه کنند. و این چیز جالبی بود زیرا خدای مهربان با چیز جالبی نهاد درونی آنان را بیرون ریخت. قوم صالح قبل از آزمایش خدا ادعای زیادی داشتند ولی نتوانستند وجود یک ناقه ( که در نعمت خدادادی شریک آنان میبایست میشد) را تحمل کنند و بالاخره ناقه را کشتند. خدای مهربان از طریق بسیار جالبی آنان را آزمایش کرد و نهاد آنان را به همه نمایاند و سرانجام بعد از نمایاندن نهاد درونیشان و وادار کردن مترفین آن جامعه به قتل شتر ، آنان را دچار عذاب خود کرد و برای همیشه بدبخت شدند. در زمان ما ناقه صالح وجود ندارد اما ناقه دوران ما معجزه ریاضی قرآن است . همانطور که مشرکین مکه (با توجه به این که در شعر و شاعری در اوج بودند) در مقابل ذوق ادبی قرآن مبهوت شده بودند ، پس باید معجزه جاوید همه زمانها در قرن کامپیوتر و الکترونیک به طریقی دیگر خود بنمایاند ، زیرا که قرآن آخرین کتاب خدا  برای جامعه بشریت است و صددرصد باید دلیل محکمی برای آسمانی بودن خود در قرن کامپیوتر داشته باشد. تعدادی از مسلمانان با شنیدن معجزه ریاضی 19 عصبانی میشوند چرا ؟ فقط ادعای یکتاپرستی کافی نیست. بلکه باید از ناقه هم دفاع کرد و نگذاشت ناقه مذبوح شود. ای دوستان عزیز دست از لجاجت بردارید و تسلیم نشانه های خدا شوید. باور کنید که معجزه 19 راست است. دروغ نیست ، به خدا دروغ نیست. به خدا دو آیه آخر سوره توبه اضافی است. نود و پنج درصد روابط ریاضی چنین چیزی را ثابت می کند. پس در راه مستقیم باشید ، از بیراهه نروید ، راه را گم نکنید تا راهمان از هم جدا نشود.

 

[29:2]  احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا ءامنا وهم لا یفتنون

[29:2]  آیا مردم فکر می کنند که با گفتن "ایمان داریم،" به حال خود رها خواهند شد، بدون آنکه مورد آزمایش قرار بگیرند؟

 

 

جدول 1:

[2:3], [2:4], [2:6], [2:38], [2:46], [2:62], [2:77], [2:78], [2:85], [2:88], [2:100], [2:112], [2:118], [2:121], [2:159], [2:187], [2:249], [2:262], [2:274], [2:277], [2:285], [3:28], [3

/ 2 نظر / 232 بازدید
امین

سلام بسیار استفاده کردم اما یه چیز از قلم افتاد وان 14+19 میشود 33 ودر این 33 عجایب است لطفا در این مورد هم تحقیق صورت بگیره یا علی مدد

حسين

عزيزم چراآمارغلط ميديدتعدادن درسوره مذكوربانون دراول سوره 129ميشه وبان دربسم الله 130تاميشه 133ازكجاآمده ؟ ( دون اضافه )