مواردی دیگر از اعجاز ریاضی "بسم الله الرحمن الرحیم"

 به نام الله فرستنده رسولان والحمد له

     کسانی که بت شده اند مریدان خود را از خود نمی دانند:

 [16:86]  واذا رءا الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک فالقوا الیهم القول انکم لکذبون [16:87]  والقوا الى الله یومئذ السلم وضل عنهم ما کانوا یفترون [16:88]  الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله زدنهم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون [16:89]  ویوم نبعث فی کل امة شهیدا علیهم من انفسهم وجئنا بک شهیدا على هؤلاء ونزلنا علیک الکتب تبینا لکل شیء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین

[16:86]  و وقتی کسانی که به شرک آلوده شدند، معبودان خود را ببینند، خواهند گفت: "پروردگار ما، اینها هستند بت هایی که ما در کنار تو قرار داده بودیم. کسانی که بت شدند، سپس  با آنها روبرو می شوند و می گویند: "شما دروغگو هستید." [16:87]  آنها در آن روز کاملا به خدا تسلیم خواهند شد و معبودانی که از خودشان ساخته بودند، آنها را طرد خواهند کرد. [16:88]  کسانی که ایمان نمی آورند و از راه خدا بازمی دارند، ما به دلیل تعدیشان، عذاب بیشتری بر عذابشان می افزاییم. [16:89]  آن روز خواهد آمد که از میان هر جامعه ای شاهدی برمی انگیزیم و تو را به عنوان شاهد این مردم می آوریم. ما این کتاب را بر تو نازل کرده ایم تا همه چیز را توضیح دهد و هدایت و رحمت و مژده ای باشد برای تسلیم شدگان.

 

     آخرین رسول کیست؟ ( از صفات مصیبت بار انسان ها ) :

[40:34]  ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینت فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتى اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب [40:35]  الذین یجدلون فی ءایت الله بغیر سلطن اتهم کبر مقتا عند الله وعند الذین ءامنوا کذلک یطبع الله على کل قلب متکبر جبار

 [40:34]  پیش از آن هم یوسف با آیاتی روشن نزد شما آمده بود، اما شما به شک خود نسبت به پیام او ادامه دادید. سپس، هنگامی که او مرد، شما گفتید: "خدا پس از او رسول دیگری نخواهد فرستاد. (او آخرین رسول بود)!"** خدا این چنین کسانی را که از حد تجاوز می کنند و مرددند، به گمراهی می فرستد. [40:35]  آنها بدون هیچ پایه و اساسی، علیه آیات خدا مجادله می کنند. این خصوصیتی است که خدا و ایمان آورندگان از آن نفرت دارند. خدا این چنین بر قلب هر متکبر مستبدی مهر می زند.

این آیات نورانی از قرآن مجید را به بهانه سالروز بعثت رسول خدا وخاتم انبیاء؛ محمد (که درود خدا بر او باد) نقل کردیم، باشد که مایه ی هدایت واقع شود – اگر خدا بخواهد-. و در ادامه بعضی دیگر از موارد اعجاز ریاضی قرآن را بررسی می کنیم:

اگر روابطشگفت انگیز ریاضی در آیه ی "بسم الله الرحمن الرحیم" را دیده اید( http://66165.blogfa.com/post-2.aspx )، اکنون به مواردی دیگر از اعجاز ریاضی این آیه در قرآن مجید می پردازیم:

1- "بسم الله الرحمن الرحیم" 114(19*6) بار در قرآن آمده است. (سوره 9 بدون "بسم الله الرحمن الرحیم" است ودر عوض سوره 27 دارای دو "بسم الله الرحمن الرحیم" است در ابتدای سوره و در آیه 30.)

2- با توجه به وجود "بسم الله الرحمن الرحیم" در 27:30 می توانیم قرآن را به دو قسمت قبل وبعد از این آیه تقسیم کنیم؛ از تعداد کل آیات شماره گذاری شده ونشده قرآن که 6346 (19*334) آیه می باشد تعداد 3211(19*169) آیه قبل از 27:30 وتعداد 3135(19*165) آیه بعد از آن قرار می گیرد! ضمنا جمع این ارقام(3+2+1+1+3+1+3+5) مساوی 19 می باشد.

2- "بسم الله الرحمن الرحیم" دارای 19 حرف است که 10 حرف آن غیر تکراری است(ب س م ا ل ه ر ح ن ی)؛ و می دانیم که 112 مورد "بسم الله الرحمن الرحیم" بدون شماره و 2 مورد دیگر شماره دار(1:1 و 27:30). بین 1:1 و 27:30 تعداد 874(19*46) آیه هست که همه حروف "بسم الله الرحمن الرحیم" در آنها آمده!

3- در تمام 114سوره قرآن تعداد  114(19*6) آیه همه حروف مقطعه را داراست از این تعداد؛ 112 آیه همه حروف "بسم الله الرحمن الرحیم" را نیز داراست(به تعداد بسمله های شماره گذاری نشده قرآن).

4- "بسم الله الرحمن الرحیم" فوق العاده قرآن در 27:30 آمده. این آیه شماره 30 است؛ و می دانیم که "بسم الله الرحمن الرحیم" با حرف "ب" شروع و با حرف "م" خاتمه می یابد؛ اکنون تمام آیه های شماره 30 قرآن را ببینیم: در این حالت 342(19*18) حرف "ب" و "م" داریم.

5- از 27:30 تا آخر سوره 380(19*20) "ب" و "م" داریم و در کل سوره 27 تعداد 76(19*4) آیه هست که هردو حرف "ب" و "م" را داراست(با احتساب 27:0).

6- در سوره 27؛ بدون احتساب 27:0 تعداد 152(19*8) حرف "ب" و با احتساب 27:0 تعداد 399(19*21) حرف "م" هست.

7- "بسم الله الرحمن الرحیم" فوق العاده در آیه 30 و اشاره به عدد 19 نیز در آیه 30 (از سوره 74) است؛ جالب است که بین این دو آیه تعداد 2337(19*123) آیه داریم. همچنین بین این دو آیه 855(19*45) کلمه الله هست!

8- از سوره 27 تا آخر قرآن؛ 57(19*3) آیه شماره 19 هست.

9- "بسم الله الرحمن الرحیم" فوق العاده قرآن مربوط به نامه سلیمان به ملکه سبا است؛ سوره سبأ (34) نیز از این جهت با سوره 27:30 ارتباط دارد؛ از 27:30 تا اول سوره34 تعداد 418(19*22) آیه هست وتعداد 817(19*43) حرف "ب" وجود دارد.

10- "بسم الله الرحمن الرحیم" تنها در سوره 1 آیه شماره 1 است ؛ در این سوره 19 حرف "ب" و "م" داریم. حرف "ب" 4 بار که مقدار عددی این 4"ب"، 8 می شود و حرف "م" 15 بار که مقدار عددی این 15"م"، 600 می شود وجمع این دو مقدار: 600+8=608=19*32 است.

11- "بسم الله الرحمن الرحیم" تنها در سوره 9 وجود ندارد؛ در سوره 1 و 9 تعداد 969(19*51) حرف "م" هست.

12- در دو سوره 1 و 9 تعداد 38(19*2) آیه با حرف "م" ختم می شوند همان طور که آیه "بسم الله الرحمن الرحیم" با حرف "م" ختم می شود!

13- دو سوره 1 و 9 تعداد 133(19*7) آیه دارای حرف "م" هستند!

 

14- در تمام آیه های 128 و 129 قرآن تعداد 38(19*2) حرف "ب" وجود دارد!

15- "نون" قلم قرآن است؛ در دو سوره 1 و 9 تعداد 1900(19*100) "ن" و "و" (حروف "نون") وجود دارد!

16- سوره 1 و 9 (وفقط همین دو سوره) با حرف "ب" شروع و با حرف "ن" ختم می شوند(وسوره ای نداریم که با حرف "ب" شروع و با حرف "م" ختم شود)؛ اکنون اگر از سوره 1 تا 9 مقدار عددی اولین حرف سوره ها را جمع کنیم می شود: 38(19*2) و اگر مقدار عددی آخرین حرف سوره ها را جمع کنیم می شود: 570(19*30)!

17- سوره 9 با کلمه "براءة"(به معنای اتمام حجت) شروع می شود؛ مقدار عددی این کلمه 209(19*11) می باشد، تنها در یک آیه دیگر کلمه "براءة" به کار رفته: 54:43. مقدار عددی 54:43 می شود: 2039. اکنون اگر 2039 را با تعداد آیات سوره 9 جمع کنیم می شود:2166=19*114!

 

18- بین 9:1 و 54:43 تعداد 6612(19*348) حرف "ب" وجود دارد!

19- سوره 9 و54 از سوره های بدون پاراف هستند؛ اگر سوره های بدون پاراف بین 9و34 را در نظر بگیریم تعداد 1653(19*87) آیه بین 9:1 و 54:43 داریم!

نکته: در تحقیق فوق که غالبا از مقالات موجود در http://quranmessage.blogspot.com/ ترجمه شده، سوره 9 با 127 آیه محاسبه شده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید