از آخر قرآن؛ 19

هو الاول و الاخر (19) 

در این آخر سال کتاب قرآن را می گشاییم البته این بار از آخر و بعضی اعجازهای عددی آن را می بینیم:

1- از آخر قرآن تا سوره ی 98 تعداد 98 آیه داریم!! (در ضمن سوره ی 98 اولا: مقدار عددی نام آن (البینة) مساوی 98 است!! و ثانیا: "البینه" به معنای مدرک و دلیل روشن است و به اعجاز عددی قرآن اشاره دارد وثالثا: اگر تعداد 8 آیه ی این سوره را بعد از شماره سوره قرار دهیم به مضرب 19 می رسیم: 988=19*52).

2- از آخر قرآن 19مین سوره، سوره ی 96 (العلق) است . از آخر قرآن اولین آیه ی شماره ی 19 واولین سوره ی 19 آیه‌ای، سوره ی علق است . (این سوره اولین سوره ی نازل شده می باشد ودارای 19 آیه‌، و با احتساب بسمله 76 (19×4) کلمه و 304 (19×6) حرف است). 114مین (19*6) آیه از آخر قرآن نیز در همین سوره (العلق) است.

3- 19مین نام خدا (الله) از آخر قرآن در آیه ی 19 سوره ی انفطار آمده و این سوره 19 آیه دارد: 82:19 (یوم لا تملک نفس لنفس شیءا والأمر یومئذ لله؛ آن روزی است که هیچ نفسی نمی تواند به نفس دیگری کمک کند، و در آن روز تمام تصمیمات، متعلق به خدا خواهد بود).

4- مقدار عددی کلمه "الله" 66 است و 66مین نام خدا (الله) از آخر قرآن در سوره ی 66 آمده است.

5- 741مین آیه از آخر قرآن آیه ی 74:1 (یأیها المدثر؛ ای راز نهفته!) است و ضمنا 741=19*39. راز عدد 19 در آیات این سوره آشکار شده است.

6- در آیه ی 27:82 (که جمع ارقام سوره و آیه 19 می شود) خداوند به خارج کردن دابه از زمین اشاره کرده (که به نظر می رسد همان کامپیوتر باشد) و از وقوع یک قول خبر می دهد؛ "وقع القول" در ادامه توضیحاتی داده و دوباره عبارت "وقع القول" و "ینطقون" را در آیه ی 27:85 بیان می­کند؛ از آخر قران تا این آیه 2527 (19×19×7) "ق" وجود دارد. ضمنا مابین کلمه ی "وقع" در آیه ی 27:82 که خداوند اشاره به خروج دابه می­کند و حرف "ق" کلمه "74:2 قم فانذر" در سوره ی مدثر (راز نهفته) که اشاره به برخواستن وهشدار می­کند (19×119)2261 "ق" وجود دارد.

7- از آخر قرآن تا آیه ی 30 سوره ی 27 که در آن "بسم الله الرحمن الرحیم" فوق العاده آمده 57 آیه ی شماره ی 19 هست (57= 19*3).

8- یکی از حروف مقطعه ی قرآن؛ حرف "ط" می باشد که اولین بار در سوره ی ۲۰ آمده است. دقیقا ۱۲۷۳ حرف ط در کل قرآن مشاهده می شود (19*67). نکته ی مهم آن است که از اول قرآن تا ابتدای  آیه 20 (طه) تعداد ۶۳۶ ط و از آخر قرآن تا این آیه باز هم فقط ۶۳۶ ط دیده می شود:   ۶۳۶ط۶۳۶؛   67*19=۱۲۷۳=۶۳۶+۱+۶۳۶

9- 133مین آیه ای که به "نون" ختم می شود، از آخر قرآن نیز 133مین (19*7) آیه است!!  (آیه ی 95:6؛ إلا الذین ءامنوا وعملوا الصلحت فلهم أجر غیر ممنون) این مطلب از آن جهت اهمیت دارد که در قرآن فقط 133 آیه به نون ختم می شوند و این یکی از دلایلی بود که پاراف اول سوره ی قلم به صورت "نون" نوشته شود تا تعداد این حرف در این سوره 133 شود دلایل دیگر را در http://alzekr.persianblog.ir/post/95/ بخوانید.

10- تعداد آیاتی که دارای دو حرف "ن" کنار هم هستند (نن) 133 آیه است و آخرین این آیه ها 89:16 (وأما إذا ما ابتلىه فقدر علیه رزقه فیقول ربى أهنن) است که از آخر قرآن 228مین(19*14) آیه است!!

11- در 19 آیه ی آخر قرآن یعنی از 111:2 تا آخر، تعداد 19 حرف "ن" وجود دارد.

12- از آخر قرآن تا آیه ی "83:9 کتب مرقوم؛ کتابی است که بر مبنای اعداد بنا شده است" 133 (19*7) حرف "ق" وجود دارد؛ (حرف "ق" در کلمه "مرقوم" 133مین "ق" است).

13- حرف "ص" واقع در عبارت " 72:28 ...احصی کل شی عددا؛ ...او تعداد همه چیز را شمرده است" 114 (19×6)مین حرف "ص" از آخر قرآن است. جمع ارقام آیه و سوره نیز 19 است.

14- به هنگام تحویل سال ، قرآن را باز کردم این آیه آمد: 33:7 وإذ أخذنا من النبین میثقهم ومنک ومن نوح وإبرهیم وموسى وعیسى ابن مریم وأخذنا منهم میثقا غلیظا؛ حرف "ق" در کلمه ی "میثقهم" در این آیه از آخر قرآن 2128مین (19*112) حرف "ق" است. یک میثاق این است که اعجاز ریاضی قرآن نادیده گرفته نشود و به پیام آن عمل کنیم؛ زیرا در آیه ی بعد می فرماید: 33:8 لیسءل الصدقین عن صدقهم وأعد للکفرین عذابا ألیما؛ پس از آن، او مطمئنا از راستگویان درباره راستگویی شان سئوال خواهد کرد و برای کافران عذابی دردناک آماده کرده است.

به خواست خدای واحد (19).

این مطلب در اصل مربوط به 30 اسفند 91 است.

×××××××××××××××××××××××××××××××

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند،

گل ها لبخند می زند و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره

…من…تو…ما…

کجا ایستاده ایم؟ سهم ما چیست؟ نقش ما کدام است؟

پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟…

سال نو مبارک…

/ 0 نظر / 56 بازدید