66165 و 19

مواردی از اعجاز عدد ١٩ با کلمه "خدا" وعبارات"لا اله الا هو"‌ و " لا اله الا الله" در قرآن:

1- مقدار عددی کلمه "الله"، ۶۶ می باشد؛ در 66 آیه اول قرآن یعنی تا آخر 2:59 به تعداد 19 بار نام خدا (الله) تکرار شده است.

2- در 66 سوره اول قرآن به تعداد 2640 بار نام خدا (الله) تکرار شده است و 2640= 40*66 می باشد.

3- در تمام قرآن تعداد 2698 (142*19) کلمه "خدا" آمده است.

4- مجموع شماره آیاتیکه در آنها کلمه "خدا" آمده است، میشود ۱۱۸۱۲۳ که مضربى از ۱۹ است یا (۶۲۱۷*۱۹).

5- از اولین پاراف قرآنى (ا. ل. م. ۲:۱) تا آخرین پاراف (ن ۶۸:۱)، ۲۶۴۱ (۱۳۹*۱۹)، کلمه "خدا" تکرار شده است.

6- تا 9:127 تعداد 1273(19*67) کلمه الله داریم.

7- کلمه "خدا" ۵۷ (3*19)مرتبه در قسمت خارج پاراف ها آمده است.

8- با جمع کردن شماره سوره ها و آیاتى که این ۵۷ مرتبه کلمه "خدا" در آنها آمده است، مجموع میشود ۲۴۳۲، یا ۱۲۸*۱۹ .

9- کلمه "خدا" در ۸۵ سوره آمده است. اگر شماره هر سوره را با آیاتى که ما بین اولین و آخرین تکرار کلمه "خدا" آمده است، با هم جمع کنیم، طوریکه آیه اول و آخر هم بحساب آید، جمع کل میشود ۸۱۷۰ یا 430*19 .

10- مهمترین پیغام قرآن این است که فقط "یک خدا" هست.کلمه "یک" در عربى میشود "واحد" و ۲۵ مرتبه در قرآن تکرار شده است. ۶ مرتبه از اینها به غیر از خدا اشاره دارد (یک نوع غذا، یک در، و غیره). ۱۹ تکرار دیگر آن اشاره به خدا دارد.

11- اهمیت فراوان کلمه "واحد" بعنوان پیغام اصلى قرآن از این مشخص میشود که مضرب مشترک قرآن، ۱۹، مقدار عددى کلمه "واحد" است.پروردگار، خداى ما واحد است!بنابراین، پروردگار، خدایتان را پرستش کنید، از صمیم قلبتان، با تمام روحتان، با تمام فکرتان،و با تمام قدرتتان. [تثنیه ۵ - ۶:۴ ]  [مرقس ۱۲:۲۹ ] [قرآن ۲۳-۱۷:۲۲ ،۲:۱۶۳] .

12- اولین آیه قرآن "به اسم خدا، بخشنده ترین، مهربانترین،" معروف به بسم الله، شامل ۱۹ حرف است. اجزاء تشکیل دهنده آن هم هر یک در قرآن به تعداد دفعاتى تکرار شده که مضربى از ۱۹ است.

"اسم" ۱۹ مرتبه، "الله" ۲۶۹۸ مرتبه(۱۴۲*۱۹) ، "الرحمن"۵۷ مرتبه (۳*۱۹) ، "الرحیم" ۱۱۴ مرتبه (۶*۱۹) .

استاد سزار ماجول مقدار عددى بیش از ۴۰۰ صفت خدا را مورد بررسى قرار داد و فقط چهار اسم پیدا کرد که مقدار عددیشان بر ۱۹ قابل قسمت است؛واحد ۱۹  ذو الفضل العظیم ۲۶۹۸مجید ۵۷  جامع ۱14 . همانطور که می بینیم، تنها اسمهاى الهى (از آن 400مورد) که مقدار عددیشان بر ۱۹ قابل قسمت هستند، دقیقا مقدار عددیشان مانند تعدد تکرار چهار کلمه در بسمله است:

اسم _________________۱۹ _______ واحد (واحد)

الله _____________ ۲۶۹۸ _____ذوالفضل العظیم(صاحب رحمت بى پایان)

رحمن____________ ۵۷ _________ مجید (بزرگوار )

رحیم ____________ ۱۱۴ _________ جامع (جمع کننده )

13- عبارت "لا إله إلا هو" در 19 سوره قرآن  وبه تعداد 29 بار در 28 آیه تکرار شده که جمع مقادیر فوق:29+28+19= 76=4 *19 .

14- مجموع شماره سوره ها باضافه تعداد آیات میان اولین تا آخرین تکرار باضافه مجموع شماره این آیات میشود ۳۱۶۵۰۲، یا ۱۶۶۵۸*۱۹.

15- همچنین، با اضافه کردن شماره ۱۹ سوره ای که "لا اله الا هو" در آنها تکرار شده است، باضافه شماره آیاتى که این جمله مهم در آنها تکرار شده است، باضافه مجموع تعدد تکرار (۲۹)، جمه کل میشود ۲۱۲۸، یا ۱۱۲*۱۹.

16- عبارت "إلا هو" در 22 سوره وبه تعداد 38(19*2) بار در 35 آیه تکرار شده که جمع مقادیر فوق: 22+38+35= 95=19*5 (توجه کنید که در 39:5 عبارت "ألا هو" به فتح الف می باشد که در این مجموعه به حساب نمی آید.) در ضمن عبارت "إلا هو" خارج از عبارت "لا إله إلا هو" در 5 سوره قرآن  وبه تعداد 8 بار در 6 آیه تکرار شده که جمع مقادیر فوق:5+6+8= 19 .

17- تکرار "وحده" اشاره به "تنها خدا" در قرآن ۵ مرتبه است، و مجموع شماره سوره ها و آیاتى که این پنج تکرار در آنها آمده است میشود ۳۶۱، یا ۱۹*۱۹. کلمه "وحده" در 17:46 به "تنها قرآن" اشاره دارد.

18- مطابق بررسی که یکی از دوستان عزیز انجام داده است؛ عبارت "الله لا إله إلا هو" در آیات 2:255، 3:2، 4:87، 20:8، 27:26، 28:70 و 64:13 آمده که اگر این اعداد را به صورت زیر با هم جمع کنیم داریم: 2255+32+487+208+2726+2870+6413= 14991= 19*789 .

جالب است که اگر اعداد قبل از 9:129 وبعد از آن را نیز به طور مجزا جمع کنیم به مضربی از 19 می رسیم:

2255+32+487= 2774= 19*146

208+2726+2870+6413= 12217= 19*643

همچنین در آیه ی 20:14 نیز عبارت "الله لا اله الا انا" آمده که در از نظر لفظ ومعنا با عبارت "الله لا اله الا هو" اشتراک دارد؛ جالب اینجاست که اگر این عدد را نیز در محاسبات فوق دخالت دهیم اعجاز 19 به هم نمی خورد زیرا عدد 2014 از مضارب 19 است: 2014= 19*106 .

19- عبارت "لا إله إلا الله" در 2 سوره قرآن  وبه تعداد 2 بار در 2 آیه تکرار شده؛ یکی در 37:35 ودوم در 47:19؛

اگر مقادیر فوق را با مقدار عددی عبارت "لا اله الا الله" ، 165، جمع کنیم می شود: 2+2+2+165= 171=9*19، مقدار عددی دو آیه فوق 7296 (19*384) می باشد، تعداد حروف در 37:35، 38(19*2) است، سوره 47 سوره محمد ودارای 38(19*2) آیه است و عبارت "لا اله الا الله" در آیه 19 قرار گرفته، جمع شماره سوره وآیه در 47:19، 66 می شود، بین این دو آیه به تعداد 361 (19*19) کلمه "خدا" در قرآن وجود دارد، بین دو آیه به تعداد 741 (19*39) آیه در قرآن موجود است، جمع شماره سوره و آیه در دو مورد فوق، 138 می باشد و اگر به 13:8 نگاه کنیم این عبارت را می بینیم که: وکل شیء عنده بمقدار. در ضمن، عبارت "إلا الله" در 15 سوره وبه تعداد 19 بار در 19 آیه تکرار شده است. این تحقیق می تواند ادامه یابد... اگر خدا بخواهد.

والحمد لله.

/ 2 نظر / 65 بازدید
فریبا یراقچیان

سلام علیکم خدا قوت بسیار لذت بردم من هم خواهر شما تسلیم امر خدا و مسلمان هستم انشالله اگر مطالبی دیگر یافتید مرا نیز در جریان بگذارید. در رحمت خدا شاد و پیروز باشید