# مضرب_19

بسطة ؛ و اعجاز شگفت انگیز عددی قرآن

  الف- لیست آیاتی که ریشه ی "بسط" در آنها آمده (اصل 9) 245 2   247     11 5   28     "     64     93 6   69 7   14 13   26     29 17   "     30     18 18   82 28   62 29   37 30   48     36 34   39     52 39   12 42   27     2 60   19 71   جمع1290 جمع401 1691جمع     19*89   ب- لیست آیاتی که همه حروف مقطعه را دارند ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 141 بازدید