روی دیگر اعجاز؛ قهر الهی است!

 

استعیذ بالله من الشیطن الرجیم

[17:45] واذا قرات القرءان جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالاءخرة حجابا مستورا

 

[17:46]  وجعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه وفی ءاذانهم وقراواذا ذکرت ربک فی القرءان وحده ولوا على ادبرهم نفورا

 

[17:56]  قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا

 

[17:57]  اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلة ایهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا

 

[17:58]  وان من قریة الا نحن مهلکوها قبل یوم القیمة او معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتب مسطورا

 

[17:59]  وما منعنا ان نرسل بالاءیت الا ان کذب بها الاولون وءاتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالاءیت الا تخویفا

[17:60] واذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس وما جعلنا الرءیا التی ارینک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة فی القرءان ونخوفهم فما یزیدهم الا طغینا کبیرا


     کافران از فهم قرآن عاجزند

 

[17:45]  هنگامی که قرآن می خوانی، ما میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند، حجابی نامرئی قرار می دهیم.

 

     قرآن، تنها مرجع

 

[17:46]  ما بر افکارشان پوشش می نهیم و بر گوش هایشان کری تا نفهمند. و هنگامی که فقط از روی قرآن* درباره پروردگارت موعظه می کنی، آنها با بیزاری می گریزند.

 

[17:56]  بگو: "از هر معبودی که جز او قرار داده اید، درخواست کنید،" آنها هیچ قدرتی ندارند که مصیبتی را از شما بردارند و نمی توانند از آن جلوگیری کنند.

 

     پرهیزگارانی را که بت کرده اید، خودشان به درگاه خدا دعا می کردند

 

[17:57]  حتی معبودانی که آنها می خوانند خودشان در جستجوی راه و وسیله ای  به سوی پروردگارشان هستند. آنها برای رحمت او دست به دعا برمی دارند و از عذاب او می ترسند. مطمئنا، عذاب پروردگارت وحشتناک است.

 

[17:58]  جامعه ای نیست که ما آن را پیش از روز رستاخیز نابود نکنیم، یا آنها را به عذابی سخت گرفتار نسازیم. این از پیش در کتاب نوشته شده است.

 

ناقه زمان ما کدام است؟ اعجاز ریاضی قرآن

 

[17:59]  آنچه ما را از فرستادن معجزات بازداشت، این بود که نسل های گذشته آنها را تکذیب کرده اند. برای مثال، ما به ثمود شتر را نشان دادیم، (معجزه ای) شگرف، ولی آنها علیه آن ستم کردند. ما معجزات را فقط به این دلیل می فرستیم که به آنها القا کنیم که باید حرمت نهند.

[17:60] ما تو را آگاه کردیم که پروردگارت مردم را کاملا تحت کنترل دارد و آن رؤیایی را که به تو نشان دادیم، و درختی را که در قرآن** لعنت شده است، امتحانی برای مردم قرار دادیم. ما مدرک های محکم به آنها نشان دادیم تا به تدریج به ایشان القا کنیم که باید حرمت نهند، اما این فقط بر سرکشی آنها افزود. * رجوع شود به مطلب "الله وحده ....... القرءان وحده" در قسمت مطالب اخیر

**  Muhammad's journey to the highest heaven to receive the Quran, as stated in 17:1 and 53:1-18, is a test because the people had to believe Muhammad on faith


 

/ 1 نظر / 41 بازدید
حجت الله

به نام مهربانترین مهربانان یا سلام و تشکر از دوست عزیزم فهم او در خور هر هوش نیست حلقه ی او سخره یهر گوش نیست من الله توفیق